Дебиан в пресата

Проектът достигна размер и значимост, които предизвикват интерес от страна на компютърни списания и други печатни медии.

Следната страница е създадена за описване на това кога и къде Дебиан е споменаван в пресата: Статии в пресата през 2024, достъпни в Дебиан Wiki

Съобщения в пресата за минали години могат да бъдат видени на следните страници:

Обновяване

Ако откриете новина в медиите, засягаща Дебиан и тази новина не е спомената нашето Wiki, добавете я