Debian i pressen

Projektet har nått en sådan grad av storlek, synlighet och viktighet att det inte kan ignoreras av datortidningar och andra pressmedier. Därför har projektet, eller distributionen det producerar, omnämnts vid ett flertal tillfällen.

För att hjälpa oss att komma ihåg när och var pressen nämnde Debian skapades denna sida:

Artiklar i pressen 2024 på Debian Wiki

Presstäckning från tidigare år kan hittas på följande sidor:

Berätta för oss

Om du har upptäckt att Debian nämns i pressen och artikeln inte listas på Wikin ännu får du gärna lägga till den där.