Debian Weekly News - 26 april 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Det är nu officiellt – Corel kommer att basera sin Linuxdistribution på Debian. Enligt Corels pressmeddelande kommer ”Corel att bygga sitt skrivbords-Linux-erbjudande runt Debian GNU/Linux-distributionen, vilken redan har en av de största mängden installationer i Linuxvärlden, och är känd för sin stabilitet och säkerhet.” Corelrepresentanter har redan börjat posta till sändlistorna.

Felrapporteringssystemet gick ned den 21:e när maskinen det bor på uppgraderades till Linux 2.2 (för att komma runt ett SCSI-problem). Det verkar som om Linux 2.2 inte helt stöder a.out-binärer, och systemet använder en gammal a.out-smailbinär som uppgraderingen fick att gå sönder. Systemet var nere i fyra dagar innan det kunde fixas genom att använda exim som e-posthanterare. Ingen data bör har försvunnit, även om vissa personer som har skickat in felrapporter under tiden servern var nere kan ha fått konstiga meddelanden från debbugs.debian.org.

Jason Gunthorpe, vår alldeles egen BOFH, har arbetat på den länge eftertraktade LDAP-kapabla utvecklardatabasen och har flyttat över alla som finns i Debians nyckelring till den. Den resulterande databasen kan förfrågas på många användbara sätt. Jasons första användningsområde var att generera en rapport över folk som finns i nyckelringen, men som saknar ett konto på master, för att sedan generera en lista över konton ägda av folk som inte finns i Debians nyckelring. BOFH-ingrediensen – ”Alla dessa ligger på huggkubben och kommer att termineras ’så småningom’”. Om du finns med på listan bör du kontakta Jason.

Dale Scheetz har avgått från sin post som sekreterare i SPIs styrelse. Han anser sig inte ha tillräckligt med tid över, och vill hellre spendera sin tid på LSB och andra projekt. Nils Lohner kommer antagligen att efterträda honom som sekreterare, och styrelsen förväntas söka en ny kassör.

Ifall du inte har upptäckt det så har Debian en webbsida som visar graden av år 2000-anpassning hos våra paket. Craig Small handhar denna sidan, och han har bett folk att skicka honom e-post om du känner till sidor som innehåller information om år 2000-anpassning av andra paket.

Rotering av loggfiler har diskuterats en hel del den här veckan. Det kom ett förslag att byta från savelog till logrotate (vilket utvecklats av Red Hat), eftersom logrotate verkar vara flexiblare, och savelog till och med kan tappa data i vissa sällsynta fall. Logrotate har paketerats och laddats upp.

Alla de nya paket som lagts till Debian den här veckan är från Hurd-anpassningen:

Tack till Randolph Chung som bidrar med listan över nya paket varje vecka.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.