Debian Weekly News - 11 januari 1999

Välkommen till den andra utgåvan av Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Det visade sig att det fanns ett fel i programmet som genererar listan över fel kritiska nog att förhindra att nästa version släpps, några fel som inte var kritiska nog inkluderas ändå. Så faktum är att vi har färre än 40 sådana fel kvar nu. Brian White planerar att djupfrysa slink och sätta ett datum för när den ska släppas inom kort. I den påföljande diskussionen tog någon upp det gamla libc6-versionsproblemet, varpå Paul Crowley postade en utmärkt sammanfattning av problemet, och våra möjligheter.

Det har under veckan diskuterats om vi kan släppa bara Debian i386 när det är klart, och om Debian m68k eller andra mogna anpassningar inte är klara att släppas ännu. Å ena sidan låter detta oss släppa i386-versionen så fort som möjligt, men å andra sidan så får det några av de ansvariga för anpassningarna att känna sig som andra klassens medborgare.

Jay Treacy introducerade ett nytt paketsökningssystem på webbsidorna baserat på DFSG-fri programvara, nämligen swish++. Enligt Jay är det väldigt enkelt, men väl genomtänkt. Tråkigt nog fortsätter Debian självt att använda icke-fri programvara på andra ställen, på lists.debian.org används qmail för att hantera den stora efterfrågan på Debiansändlistorna, och vi använder pgp för att signera paket. Jag hoppas att detta kommer ändras i framtiden..

Vincent Renardias föreslog att fdisk ersätts med cfdisk eftersom fdisk numera inte har någon aktiv utvecklare uppströms. Dock saknar cfdisk vissa viktiga felsökningsfunktioner, såväl som annan användbar fdisk-funktionalitet. Vissa har föreslagit sfdisk som en bättre kandidat att ersätta fdisk.

Cd-gruppen är redo för ytterligare testning av deras skript. Om du har möjlighet att göra så, bränn några cd-skivor för att testa dem. Och när du väl har några slink-cd-skivor, varför inte testa att installera slink? Adam Di Carlo arbetar på installationsmanualen för slink. Han skrev en fråga om hjälp, och det arbete som gjorts hittills finns här. Om du planerar att installera inom den närmaste framtiden, se till att skriva ut de här och skicka kommentarer till honom.

Hurd-anpassningen gör framsteg, ett minimalt Debian GNU/Hurd-system är nu tillgänglig. Detta är en viktig milstolpe i Hurdanpassningens utveckling, då paket numera kan byggas direkt på Hurd. Dessutom har det på sändlistan förekommit diskussioner huruvida bootladdaren GRUB är lämplig att använda istället för LILO som Debians standardbootladdare.

Ben Collins postade en liten patch till dpkg-källkoden som implementerar den länge efterfrågade Source-Depends-funktionen.

Bruce Perens kommer att donera en stor mängd kartinformation över USA till Debian och andra grupper som arbetar med fri programvara för att sporra utvecklandet av fria kartläggningsprogramvaror.

Marc Haber undrade varför Debian använder .deb-paketformatet istället för .rpm: Se min jämförelse mellan paketformaten för några svar till denna vanliga fråga.

Slutligen förtjänar Karl B. Hammar en notis för sin lilo.conf-fil. Väldokumenterade konfigurationsfiler borde vara målet för alla delar av Debian.

Intressanta nya paket denna vecka inkluderar:

Paket med problem denna vecka:

Servernyheter denna vecka:

Uppföljningar till nyheter från förra veckan:

Responsen på förra numret var överväldigande positiv, och det omnämndes bland annat på Freshmeat och i Linux Weekly News. Tack till er alla. Jag har dock några rättelser att göra:

Debian Weekly News har nu flera bidragslämnare som hjälper mig att sålla innehållet i sändlistorna för att hitta saker värda att rapportera. Tack till Josip Rodin, Brandon Mitchell, Robert de Forest, Aaron Van Couwenberghe och Rob Tillotson för hjälpen.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.