Debian Weekly News - 24 maj 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Omröstningen för att välja den nya Debianlogotypen drogs igång, antingen av Wichert Akkerman, eller av ett cron-jobb som är förvånansvärt bra på att imitera honom, Det finns sju kandidater, vilka kan ses här. Sänd in din röst!

Veckans stora diskussionsämne handlade om att skriva om dpkg. Det började med att Aaron Van Couwenberghe skrev om sina planer att helt skriva om dpkg i C++, och trots att detta på ett förutsägbart sätt startad ett pajkastningskrig mellan C och C++ (”Det gör detsamma vilket språk du skriver om dpkg i så det är C”) är det viktigt att notera att alla som kommenterade håller med om att dpkg bör skrivas om.

Därefter tillkännagav Ben Collins DPKGv2-projektet, vilket faktiskt redan i det tysta har börjat skriva om dpkg. De arbetar på att slutföra sin formgivningsspecifikation, varpå projektet kommer att öppnas upp för yttre kommentarer.

Bör ”tjat”-meddelandena stängas av? För de som inte fått några är detta automatiska meddelanden som periodiskt sänds ut till de som är ansvariga för paket med gamla felrapporter, med förhoppningen om att påminnelsen leder till en rättning. Men dessa meddelanden kan, som namnet tyder på, vara irriterande, speciellt för de som håller ordning på felrapporterna på andra sätt, och de kan inte stängas av. Under den upphettade diskussionen om att stänga av dem jämfördes meddelanden oftast med ”spam” (skräppost). Åsikterna gick isär, även om flertalet verkar tycka att de bör stängas av, eller att varje ansvarig själv åtminstone ska ha möjligheten att stänga av dem. Brian White, ansvarig för meddelandena, har varit anmärkningsvärt tyst i ämnet.

Ben Collins skrev ett inlägg efterfrågandes PAM-stöd. Alla som är ansvariga för paket som kan använda det uppmanas att lägga till PAM-stöd om det är möjligt, och leta efter patchar för att lägga till det i annat fall.

Nyheter från LinuxExpo: många cd-skivor utdelade, en tuff ”Här utvecklas Debian”-världskarta, ljussabeldueller mot Slashdotpersonalen, med mycket mera skojigheter, allt finns beskrivet här och här.

Veckan har varit bra vad gäller annonsering och omnämningar i pressen. Debian omnämnds på ett framträdande sätt på varenda sida på den nya portalen linux.com, vilken körs på Debian. Dessutom finns en annonsruta på framsidan. Här finns en idé om ett sätt att samarbeta med några Debiandistributörer för att få ihop en helsidesannons i Linux Journal. På tal om Linux Journal, så citerar en artikel angående Linuxstandarder i juninumret både Nils Lohner och Wichert Akkerman, och samma nummer innehåller också en artikel om RAID skriven av Martin Schulze.

Visst är det kul med krig mellan textredigeringsprogram? Vi hade ett dylikt på debian-devel under veckan, vilket handlade om vilket redigeringsprogram som bör inkluderas på startdisketterna. Den enda slutsatsen som kan dras är att ae:s vi-emuleringsläge inte är värt de problem det medför, så det kommer har tagits bort från ae.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 39 andra paket, bland annat ett antal Roxenmoduler:

Inga nya paket annonserades ut förra veckan på grund av tekniska problem. Dessa paket var nya förra veckan:

Servernyheter:

Uppföljningar till tidigare nyheter:

Tack till Randolph Chung, Christian Meder och Katsura S. Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.