Debian Weekly News - 29 juni 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

En ny Debianbok har publicerats. Boken Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage är skriven av John Goerzen och Ossama Othman och bör kunna få en bra spridning hos boklådorna. Den innehåller en cd-skiva, en del av förtjänsten går till FSF, och, bäst av allt, hela boken är licensierad under GPL (och kommer snart att finnas som Debianpaket)!

Det är åter dags att rösta angående logotypen. Den här gången handlar omröstningen om att byta den officiella och den friare logotypen. Här är utannonseringen om omröstningen och här finns valsedeln. Denna fråga, den tredje angående logotypen, gick snabbt till omröstning, något det förekommit reaktioner mot. Som Philip Hands säger: ”Val inom Debian har tidigare alltid baserats på samstämmighet, även om samstämmigheten var just att ’vi bör rösta om det’”. Detta kanske pekar på en miss i Debians stadgar, eftersom ”alla hittillsvarande omröstningar har utförts i enlighet med vår stadgar”.

Bland säkerhetsnyheterna finns en ny version av mailman, vilken fixar ett säkerhetshål som tillät tillgång till administrationswebbsidorna utan att känna till lösenordet, tillgänglig.

Manoj Srivastava har satt samman ett utkast för version 3.0.0.0 av Debians policy. Så som versionsnumret antyder är detta en större revidering, och den innefattar mycket arbete och diskussioner som förts på debian-policy de senaste månaderna. Två större förändringar är att policyn nu säger att Debian ska följa FHS, och att logrotate numera är det loggroteringsprogram som föredras av Debian. Bland övriga förändringar finns att paketeringsmanualen läggs i samma paket, förtydligande angående användning av Standards-Version-märkningen, en rekommendation att libtools *.la-filer bör inkluderas i -dev-paket, och att menyhierarkin finns i policypaketet. En summering av alla ändringar har skrivits av Manoj.

Diskussionen cronjobb som körs via nice har återkommit. Det verkar som både anacron och cron inom kort som standardinställning kommer att sätta lägre prioritet (nice) på de program de startar. Tråden genererade denna gång en giltig protest – cronjobb med lägre prioritet kan leda till att dessa processer inte får tillräckligt med körtid på maskiner med hög last.

YASDI (Yet Another Simple Debian Installation) tillkännagavs på Europe-Japan Conference on Linux and Free Software. Enligt talarens rapport tillåter YASDI automatisk generering av skräddarsydda distributioner baserade på Debian, och kan ses som en metadistribution eller en metainstallerare. OH-bilder finns här.

Sändlistan debian-sgml har satts upp. Den är till för diskussioner om SGML och XML i Debian att föras.

Stephane Bortzmeyer har skrivit ett utkast på en policy för javakompilator och virtuella maskiner i Debian.

För en sammanfattning av vad som hänt med Debian-JP-projektet på sista tiden, se Debian JP-nyheterna.

Konventet LinuxTag hölls i Kaiserslautern, Tyskland förra helgen. Här finns en rapport över Debianrelaterade aktiviteter.

Servernyheter:

Uppföljningar till nyheter från förra veckan:

Tack till Mike Linksvayer, Christian Meder och Katsura S. Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.