Debian Weekly News - 6 juli 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Perl 5.005 är här. För att hantera övergången till denna nya version går det nu att installera perl 5.004 parallellt med den nya versionen under en övergångsperiod. Alla paket som nu beror på perl måste ändras så att de beror på perl5, och alla som är ansvariga för sådana paket har blivit meddelande om detta (här finns ett exempel). Dessutom finns en ny perlpolicy som paketen skall följa. Dock, fram till dess att alla paket som beror på Perl har uppdaterats kommer unstable att vara i en inkonsistent situation, och bör endast följas av de verkligt tappra.

Med den nya policyn som kräver att FHS åtföljs har frågan om hur /usr/doc skall flyttas till /usr/share/doc (återigen) kommit upp. Att helt enkelt göra en symbolisk länk mellan de två är inte tillräckligt bra, eftersom dpkg inte hanterar det på ett bra sätt. En idé som framkommit några gånger är att göra /usr/doc/paket en länk till /usr/share/doc/paket.

En ny sändlista vid namn debian-release har lagts upp för att koordinera mellan de som är involverande i hanteringen av nya utgåvor. ”Sändlistan debian-release är en lista för *handling*.” – den är inte avsedd för generella diskussioner. På tal om nya utgåvor har listan över kritiska fel börjat postas igen varje vecka. Den senaste versionen listar innehåller så många som 222 kritiska fel. Dessutom skrev Richard Braakman om sina planer för hantering av nya utgåvor. Några av paketen med kritiska fel kommer inom kort markeras för radering.

Jason Gunthorpe skrev en ”negativ sammanfattning om förslaget om delning”, en utmärkt sammanfattning av argument mot förslaget att flytta non-free och contrib. Hans mål är, förutom att motarbeta förslaget, att göra den här typen av sammanfattningar, både för och emot, en regelbunden del av röstningsproceduren. Delningsförslaget har ännu inte kommit till omröstning, men en annan har redan gjort det: Logotypbytesomröstningen stänger den 7 juli. Om du inte har röstat än finns röstsedeln här.

Ett långt gräl mellan Per Abrahamsen och andra om Debianutvecklares förhållande gentemot ursprungliga författare förekom under veckan. Per tycker att utvecklare ofta agerar som ”mellanhänder” som oftare står i vägen mellan användare och författaren, och ogillar dessutom de Debianspecifika förändringar som gjorts av XEmacs. Naturligtvis var det flera utvecklare som inte höll med, och gav motexempel på goda förhållanden med ursprungsförfattarna. Adam Di Carlo skrev en utmärkt lista över saker Debianutvecklare bör göra för att säkerställa goda relationer med författaren till de paket de ansvarar för.

Här finns en sammanfattning över vad som händer i Debian-JP-projektet.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 31 andra paket:

Tack till Christian Meder och Katsura S. Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.