Debian Weekly News - 31 augusti 1999

Välkommen till den 33:e utgåvan av Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Raphaël Hertzog skriver att ”idén med sponsorer har nått en viss framgång, så jag skrev ett CGI-program som håller reda på folk som söker sponsorer”. Flera andra har instämde med rapporter om hur sponsorprogrammet har fungerat.

Dale Scheetz skrev om de problem han har haft. För att bygga libc måste han först bygga så vitt skilda paket som X och perl. Det är ett talande exempel på hur hårt sammanflätade beroendena mellan källkoderna är, och hur svårt det kan vara att komma igång med en ny anpassning. Det är osäkert hur, eller om, dess problem kommer att lösas, men att ha beroenden mellan källkoderna tillgängliga för analys kan hjälpa till. Och det verkar som om källkodsberoende är på väg in i policyn, det finns en konsensus på policylistan om hur det skall genomföras.

Alla som köpte första upplagan av ”Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage” fick en bok med binär-cd nummer 2, istället för nummer 1, vilken krävs för att installera Debian. Utgivaren är medveten om misstaget, och tillhandahåller kostnadsfri ersättningsskivor.

CPU Review recenserade Debian, med blandade resultat: ”Debian 2.1r2 verkar vara en väldigt solid distribution tekniskt sett”, men ”installationsproceduren MÅSTE förenklas om Debianprojektet vill locka till sig stora mängder nya användare”.

Bland säkerhetsnyheterna kan märkas en ny version av epic4, vilken rättar en överbelastningssårbarhet. Debians cronpaket är inte sårbart för det buffertspillproblem som hittades i Red Hats paket. Det är däremot sårbart för ett liknande problem, och en rättelse för detta har sänts in. Hål har även hittats i X, proftp och andra ftp-serverprogramvaror under veckan, och ansvariga för dessa paket arbetar på problemen även om rättelser ännu inte har sänts in. Dessutom skrev Martin Schulze ett utkast till Debians säkerhetspolicy, vilken ger en översikt av vad säkerhetsgruppen gör, och vilka extraordinära befogenheter de kan ta till för att snabbt få säkerhetsproblem fixade.

De som läst debian-devel på sistone har sett att flertalet tillkännagivanden från Debian JP-projektet om planer på lägga in nya paket (”Intent To Package”). Bland dessa finns det en oroväckande trend mot att ”-ja”-paket tillverkas för sådana som redan finns (såsom mutt, jed och slrn), där den enda skillnaden är japanskt språkstöd. Den här trenden nådde sin kulmen under veckan med en ITP angående grep-ja, vilket fick Wichert Akkerman att uttrycka sig negativt. ”Det jag hoppades på att se i integreringen av Debian-JP var att alla patchar för flerbyteteckenkodningar skulle *integreras* i Debian, inte innebära en vansinnig uppdelning av massor av paket.” Och med svar såsom detta från Taketoshi Sano, verkar det som om Debian-JP har förstått budskapet.

Adam Di Carlo förklarade att problemet med Debian JP-paketen är bara ytterligare en sorts förgrening – och Debian har tidigare blivit anklagade av ”några framstående personer inom fri programvara för att ha gömda förgreningar i våra paket” – nyligen visade det sig att vi sedan länge hade rättat det säkerhetshål i cron som nämns ovan, och att rättelsen inte hade nått till övriga distributioner (noteras bör att cron inte längre uppdateras av originalförfattaren, så det hade inte hjälpt att skicka ändringarna dit).

Och, på tal om Debian-JP, finns det som vanligt en nyhetssammanfattning av vad som hänt i projektet, denna gång från en webbsida.

7 nya paket lades till Debian under veckan:

Vi lämnar er den här veckan med något att tänka mycket och länge på. John Goerzen skrev ett meddelande med en väldigt tillnyktrande ton: ”Vi har några allvarliga problem. Det här de kritiska: Det verkar som vår organisation håller på att bryta samman.” Han fortsatte med att lista ett antal olika problem, bland annat frekvensen på nya utgåvor, fel som ingen arbetar på, de resultatlösa debatterna om /usr/share/doc, osv, och slutade med ”Var går all kraft från vårt arbete? E-gräl och maktkamper.” Johns inlägg är väldigt läs- och tänkvärt. Medan folk kan säga emot vissa specifika punkter i hans argumentation, så är tonen på hans meddelande och hans slutsatser sådana att de väl beskriver vad folk just nu känner.

Tack till Simon Holgate, Randolph Chung och Katsura S. Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.