Debian Weekly News - 21 september 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Debconf har släppts. Debconf är ett konfigurationshanteringsverktyg som tillåter Debianpaket att fråga frågor under installationen med hjälp av flera olika gränssnitt. Ren text, dialogrutor, GTK- och webbgränssnitt stöds för tillfället, såväl som installationer utan interaktivitet. Den kommer i framtiden även att stöda fjärrdatabaser, vilket gör det möjligt att konfigurera hela maskinkluster på en gång. Läs introduktion till Debconf för ytterligare information. Flera personer har visat sitt intresse för att börja använda det så fort som möjligt.

Corel har påbörjat en begränsad betatestning av Corel Linux-distributionen. Tyvärr så använde de en väldigt restriktiv licens, vilken strider mot GPL på flera sätt. De goda nyheterna är att Bruce Perens redan har kontaktat Corel och vi fått ett löfte om att det kommer att fixas till.

Sändlistan debian-laptop framlade ett förslag att göra Debian mer anpassat för bärbara datorer. Idén är att tillverka speciella kärnor avpassade för bärbara datorer, plus metapaket som sammanställer det som användare av bärbara datorer behöver. Det verkar ännu ”inte finnas någon Linuxdistribution med dedicerat stöd för bärbara datorer”, så Debian skulle kunna visa vägen på detta område.

Bör proftpd flyttas till contrib av säkerhetsskäl? Många säkerhetshål har hittats i programmet på sista tiden, och det verkar troligt att flera kommer dyka upp i framtiden, så vissa tycker att det är en bra idé att flytta ut det från huvuddistributionen. Ansvarige för paketet föredrar att vänta och se hur situationen är när vi fryser versionen.

Joey Hess skrev något som han själv medger är en ”galen idé”: Flyg alla utvecklare till en central plats och håll en Debiankonferens. Många skulle vilja närvara på ett sådant evenemang och tycker att det borde vara bra för Debian och väldigt kul. Men, naturligtvis så är det ingen som vet var vi skulle kunna få tag på så mycket pengar som något sånt här skulle ta, eller vad som skulle kunna tänkas vara en central plats för ett såpass utspritt projekt.

Här finns Debian JP News för denna vecka. I numret finns en intressant ”virtuell apt-server” som genererar paket apt efterfrågar från ett körande Debiansystem med hjälp av dpkg-repack.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 28 andra paket:

Uppföljningar till nyheter från förra veckan:

Tack till Randolph Chung och Katsura S. Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.