Debian Weekly News - 4 januari 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

De allra flesta är väl trötta på år 2000-problemet vid det här laget, men en slutlig sammanfattning är på sin plats. Debian överlevde utan större problem. Ett antal år 2000-problem hittades i bl.a paketen ntpdate, sendfile, webalizer, birthday, cbb, pilot-manager, slrn, xinetd, http-analyze och hyperlatex. Dessa fel håller snabbt på att rättats, och är i huvudsak småproblem.

Den stängda nya utvecklar-kön har återkommit i folks medvetande under veckan med flera diskussioner på ämnet, såsom denna som påbörjades av en Debianbidragslämnare som är tvungen att arbeta genom en sponsor. ”Debianslottet har byggts och nu står alla byggarbetarna hopklämda där inne, med alla andra utanför vallgraven med vindbryggan uppfälld. En del riktigt modiga har ställt upp stegar och klättrat upp för väggarna [...] för att komma in och hjälpa till med den fortsatta uppbyggnaden av slottet. Många av invånarna i slottet visar tecken på förnekelse, medan andra skyller på kungen, och ytterligare andra smugglar in folk över slottsmuren så fort de kan.” Flera personer påpekade att kön kan öppnas på nytt denna månad (sannolikt efter frysningen).

Medan problemet med att få in nya utvecklare i Debian fortfarande är olöst, har vi nått framgång i att hitta inaktiva utvecklare. Tidigare har vi använd utvecklar-”pingar”, men nu har Jason Gunthorpe implementerat en ny metod för att spåra utvecklaraktivitet. Han kallar det ”Echelon” och det övervakar all sändlistetrafik och håller reda på när en utvecklare senast hördes från. Om omkring sex månader kan vi börja använda den här informationen för att kontakta och hantera inaktiva utvecklare och se till att alla paket har en aktiv ansvarig bakom sig.

Alla de som installerat ett nytt Debiansystem på sistone med hjälp av startdisketterna från potato har ett väldigt trasigt system som är öppet för flertalet attacker på grund av problem med rättigheter. Startdiskettgruppen har rättat problemet, och det är sannolikt väldigt få personer som är påverkade, eftersom inte många har testat potatodisketterna än. Arbetet på startdisketterna fortsätter på flera områden.

Bör TeX och Emacs tas bort från standard och läggas i ”optional” (valbara)? De är de allra största paketen i standardinstallationen, och är ensamma ansvariga för att fördubbla storleken på en standardinstallation av Debian. Robert Woodcock väckte frågan, med resonemanget att paketen inte används tillräckligt mycket för att de verkligen ska ligga i standard. Inte oväntat finns flera åsikter i frågan, och ett av de intressantare inläggen tar ett steg tillbaka och tittar på hur vårt sektions- och prioritetssystem - och finner det undermåligt.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 20 andra paket. Förmodligen är detta bland de sista nya paketen som läggs in i Debian på ett tag, eftersom inläggandet av nya paket har stoppats i avvaktan av frysningen.

Tack till Randolph Chung för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.