Debian Weekly News - 27 juni 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Testcykel 2 är över och arkivet uppdateras som förberedning för nästa testcykel. Ansvarig för utgivning har, tillsammans med andra, aggressivt nedgraderat och rättat kritiska fel, och även tagit bort paket, något som resulterat i att färre än 40 kritiska fel kvarstår, ett rekord. Den stora frågan nu är självklart: Kommer den tredje testcykeln bli den sista? Det får tiden utvisa, men självförtroendet är på topp.

Uppgradering från 1.3 till frozen. Många installations- och uppgraderingsrapporter har postats de senaste veckorna, men den här är speciell. Det är en uppgradering av ett system som kör Debian 1.3 direkt till frozen i ett enda svep, och det fungerade så när som på ett litet, dokumenterat, problem. ”Tack och hatten av till Debian: det är rätt så ovanligt att operativsystemet kan uppgraderas på detta sätt (tänk på att det gått från libc5 till libc6... och det tog bara 45 minuter)

Veckans säkerhetsrättelser:

Fler Debianbaserade distributioner. AMIRIX Linux är en Debianbaserad distribution som inriktar sig på marknaden för inbäddade Linuxsystem. AMIRIXS är huvudsponsorn för Embedded Debian Project, vars mål är att ”göra Debian GNU/Linux till ett naturligt val vad gäller inbäddad Linux.” ”Detta är ett oberoende projekt, och det är inte formellt knutet till Debian. Vi planerar att utöka samarbetet med Debian, med målet att integrera vårt arbete med huvuddistributionen.” Projektet tillkännagavs på sändlistan debian-devel i maj, men Debian Weekly News missade kungörelsen, vilken ger lite bakgrundsfakta.

Freshmeat kommer hysa ett inofficiell .deb-arkiv kallad ”Deb Freshmeat Repository.” Planen är att tillhandahålla en central plats för inofficiella paket. ”Med rabaldret om KDE/QPL nyligen, snacket om att ta bort non-free, flera distributioner som använder .deb och mängden inofficiella, både apt-bara och icke-apt-bara, .deb-platser är tiden mogen.” Seth Conn har summerat diskussionen från sändlistan debian-freshmeat.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.