Debian Weekly News - 2 augusti 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Det finns inga nyheter att rapportera om den kommande utgivningen av Debian 2.2. Inga problem av ”stoppa pressarna”-grad har hittats och ingenting annat har heller dykt upp som skulle ändra utgivningsschemat. De flesta nyheterna denna vecka gäller utvecklingen av det instabila trädet.

Naturligtvis fortsätter som alltid säkerhetsrättelserna. Ett fel i userv som tillätt lokala användare att ta över andra konton rättades snabbt. En fjärr-rootattack i dhcp-client och dhcp-client-beta är även den rättad. (En tidigare rättelse verkar ha varit inkomplett.)

Anpassning av Debian till ia64. Flera utvecklare önskar påbörja en anpassning av Debian till Intels ia64-arkitektur. Problemet är att ia64-maskinvaran ännu inte finns att köpa, och de har svårt att få den rootåtkomst som krävs för att kunna göra en Debiananpassning. Randolph Chung nämnde att ”jag har redan anpassat några av de grundläggande verktygen (dpkg, apt)”, men varnade att ”jag tror inte att vi kan göra en effektiv anpassning om vi inte får maskiner.” En ny sändlista skapades för anpassningen.

Ian Jackson tillkännagav planer för en infrastruktur för signering av paket, vilken han, Wichert Akkerman och Ben Collins utvecklade vid ett möte i Atlanta nyligen. Den baseras på SPKI/SDSI-infrastrukturen (alias ”spooky-sudsy”) och täcker inte bara att lägga in signaturer i .deb-filer, utan även att verifiera att en signatur är från en Debianmedlem, eller någon annan organisation användaren väljer att lita på.

Slashdot intervjuar Ian Murdock. Som Debians grundare har Ian ett intressant perspektiv på distributionen. Några citat från intervjun:

Slashdot hade även en artikel om dediceringen av Debian 2.2 till Joel ”Espy” Klecker.

Debianderivater: Gibraltarprojektet har som mål att göra en Debianbaserad brandvägg/router som kör direkt från en startbar cd-rom. Den första förhandsversionen finns nu att tillgå. En ny version av Libranet Linux har också släppts.

Nu några ändringar som bör göra Debianutvecklarnas liv enklare:

Nya paket i unstable denna vecka inkluderar följande, och 21 andra paket:

Och till sist, i extremt betaskick finns ”fas 1” av X 4.0.1-paket tillgängliga för testning. Se till att du läser README-filen först...


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.