Debian Weekly News - 1 februari 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Detta är en kombinerad tvåveckorsutgåva.

Val av projektledare börjar inom kort. Det dröjde en bra bit in i nomineringsperioden för projektledarposten innan någon vågade anmäla sig som frivillig till posten, men i slutändan var det ändå fyra personer som tog steget: Ben Collins, Joel Klecker, Matthew Vernon, och nuvarande projektledare Wichert Akkerman. Kandidaterna kommer troligen debattera på irc under nästa vecka.

Vi kommer snart gå in i den första testcykeln för potato. För att förbereda för detta har Richard Braakman tagit bort 42 paket som hade kritiska fel och inte var så väldigt viktiga för Debian från potato. Richard har även tagit fram en lisa över de fem paket som är ”mest troliga att försena utgivningen” – paket som har kritiska fel men som bara inte kan tas bort hur som helst. Föga förvånande föranledde detta omfattande arbete, och visst gnäll om de paket som togs bort.

En ny version av startdisketterna har släppts. Bland de nya funktionerna märks DHCP-stöd, nätverksinstallationer via HTTP, en ”kompakt” kärna som kräver färre disketter för att installeras, och ett nytt enklare sätt att välja paket, vilket helt undviker dselect genom att utnyttja de s.k funktionspaketen (”task packages”). Den här versionen släpptes ”specifikt för att möjliggöra en släpp-/test-cykel”, så om du har möjlighet bör du testa och sända in felrapporter.

Enligt The Register är Transmetas ”Mobile Linux” baserad på Debiandistributionen. Mobile Linux följer med Transmetas TM3120-krets. Transmeta har ännu inte bekräftat detta.

Tro't eller ej, men ytterligare en diskussion om KDEs licens har börjat på debian-devel. Det började med en enkel fråga: Varför finns inte KDE i Debian? Har inte licensproblemen lösts i och med den nya öppen källkodsversionen av Qt, och övriga förändringar? Tja, enligt Joseph Carter finns det fortfarande problem. KDE är huvudsakligen licensierad enligt GPL, vilket fortfarande inte är kompatibelt med QPL såvida inte författaren explicit tillåter sin GPLade kod att länkas mot Qt. För stora delar av KDE är detta naturligtvis inte något problem – de som är involverade i KDE-projektet skrev det och borde kunna ge sitt tillstånd, men det finns fortfarande delar av KDE, exempelvis kghostview vars upphovsrätt ligger hos andra parter. Hur som helst, något sådant tillstånd har aldrig givits, så Debian kan ej heller i fortsättningen distribuera KDE. Raul Miller summerade: ”Om KDE-folket kunde göra ett hyfsat hållbart uttalande där de tillåter länkningen kunde vi sannolikt distribuera allra största delen av KDE. Under tiden väntar vi.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.