Debian Weekly News - 11 juni 2001

master.debian.org var nere under flera dagar i veckan med hårddiskproblem. Master hanterar felrapporteringssystemet, @debian.org-e-postadresserna, sändlistearkiven och andra kritiska system, vilka alla blev avbrutna av nedtiden.

Trots att Debianprojektet inte har alla serverägg i samma korg nu för tiden kan ett fel på master ändå närapå paralysera projektet. Till och med uppdateringar av uttestningsutgåvan stoppades eftersom felrapporteringssystemet inte var nåbart. (Dessutom fördröjdes förberedelserna för DWN, vilket gör denna upplaga något försenad.) De flesta av masters diskar visade sig vara i gott skick, och ingen data förlorades på master.

En del brev till @debian.org-adresser, inklusive felrapporteringssystemet, studsade, och alla som sände in ett fel under veckan bara för att få en studs tillbaka uppmanas att sända in den på nytt.

Hundratusen felrapporter har gått genom Debians felrapporteringsystem nu - felrapport nummer 100000 sändes in den 7 juni 2001. Tyvärr var det inte många som uppmärksammade tillfället med planerad ståta eftersom felrapporteringssystemet var nere vid tidpunkten. Några utvecklare på IRC firade felrapporten med en speciell bot av Joey Hess.

Av de 100 000 felrapporterna är det mindre än nittontusen som fortfarande är öppna - det är i medel 2-3 fel per paket. Den äldsta öppna felrapporten, nummer 710, sändes in för fem år sedan, och den mest berömda rapporten kan väl vara nummer 6518.

Debians felrapporteringssystem är mer än en katalog med problem, det är en stor samling kunskap som även används för historisk referens. Speciellt för sådant som uttestningsutgåvan, och så vidare.

Vi är stolta över vårt felrapporteringssystem, besvärliga fel och allt, och den spelar även en viktig roll i vårt sociala kontrakt. Ett stort tack är definitivt både utvecklarna som rättat de oräkneliga tusentals felen, och de användare som tagit sig tid att göra Debian bättre genom att rapportera dem värda! Om antalet fel som rapporteras fortsätter att öka ungefär linjärt med tiden (som visas i denna graf) borde inte de redan otympliga felnumren bli större förrän tidigt i maj 2028.

MOSIX finns i unstable. MOSIX är ett skalbart, transparent, flerplattformslastbalanseringsverktyg. Mycket trevligt, och nu tillgängligt som Debianpaket.

Avsikt att skriva om: pwgen. Theodore Ts'o avser att skriva om pwgen, en lösenordsgenerator på grund av dess licensproblem. Detta är ett mycket välkommet initiativ, och flera förslag till förbättringar har redan uppkommit.

Experimentella Python-paket har släppts, och Gregor Hoffleit har bett om hjälp med att granska de paket som beror på Python.

LinuxTag-förhands-cd tillgänglig. Den första förhandsversionen av cd:n för LinuxTag i Tyskland är klar. Den består av potatos startdisketter och paket från woody och sid. Den verkar fungera, men är en preliminär version.

LinuxWorld Expo 2001/Tokyo. Vi fick en rapport från Junichi Uekawa om Debians närvaro på LinuxWorld i Tokyo. Medlemmar i Debianprojektet var närvarande och visade Debian på Macintosh Classic och PlayStation 2, bland andra.

Frysa Woody. Julian Gilbey tillkännagav att policyn mer eller mindre är frusen och kommer endast uppdateras för viktiga felrättelser eller ändringar. Dessutom skrev Anthony Towns en uppdaterad förloppsrapport som i grund och botten skriver att vi inte är redo att frysa ännu.

Ny kde.debian.net-server Ivan Moore tillkännagav att det kommer att komma en ny plats för Debians KDE-paket med en omgång 2.1.x-paket för Potato på gång.

NewbieDoc-nyheter:

NewbieDoc-folket sände denna uppdatering - tack!

Jesse Goerz har varit upptagen med att jobba på att automatisera vår byggprocess med skräddarsydda dsssl-stilmallar; Roman Lerallut och Tom Huckstep har arbetat på att automatisera byggprocessen med skalskript.

John Eisenstein har gått igenom alla dokument som kommer ut från gruppen och speciellt sett närmare på innehåll och struktur för varje mening, och letat efter sätt att hantera en internationell utspridning.

Du kan gå med i vårt arbete och bidra med en ”NewbieDoc” eller teknisk information - gå med som en sourceForge.net-medlem och sänd ett meddelande till newbiedoc-discuss@lists.sourceforge.net!

Nybörjartips:
Är du författare? Lär dig DocBook så att du kan skriva EN gång och sedan få ut ditt arbete som PDF, HTML, PostScript eller ren text... Börja med att skriva ”apt-get install sgmltools-2” och lär dig om det på www.docbook.org.

Som alltid får du gärna skicka dina kommentarer, förslag eller nyhetstips till Debian Weekly News-redaktörerna på dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier, Jean-Christophe Helary och Tollef Fog Heen.
Det översattes av Peter Karlsson.