Debian Weekly News - 9 januari 2001

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Linux 2.4.0 är ute, och Debian har helt plötsligt fått en hel del 2.4-kompatibilitetstestning. Unstable stöder den nya kärnan utan stora problem, den största problemkällan är devfs, och ett antal felrapporter har sänts in på paket som behöver devfs-stöd. Testing och stable stöder inte riktigt den nya kärnan än.

Den första Debiankonferensen (en uppföljare till förra årets nollte konferens) är på planeringsstadiet. Ytterligare information om konferensen finns på dess webbsida, och i detta brev från Thierry Laronde. Den kommer hållas 4-9 juli i Bordeaux, Frankrike.

Se upp för ändringarna i Debians tar. Flaggan -I i Debians tar-program låter den använda bzip2 för komprimering, medan version i unstable istället använder flaggan -j, och -I har en helt annan betydelse. Så ett kommando på formen ”tar cIf ...” kanske komprimerar filen med bzip2, eller så kanske det skapar ett okomprimerat arkiv utan felmeddelanden, beroende på vilken version av tar som används. Tars NEWS-fil förklarar varför ändringen gjordes – kompatibilitet med Solaris-tar. En rättelse är på gång: Tars ansvarige har kläckt en övergångsplan som låter tar skriva ut ett felmeddelande när -I används, en plan som har accepterats av tars författare.

Lilo är också rätt så trasig i unstable denna vecka. Lilos nya ansvarige gjorde några omfattande ändringar på sättet det är konfigurerat, tyvärr är resultatet att det nya paketet ersätter /etc/lilo.conf med automatiskt genererad, och ofta trasig, fil. Den ansvarige arbetar på att rätta detta och relaterade problem, men nya felrapporter (och skällbrev) väller in, så det kan ta ett tag innan han har rättat alla problemen.

Vad är lämpligt innehåll för Debian-changelog:ar? Eftersom felrapporter automatiskt kan stängas genom poster i changelog har det förekommit några klara fall av missbruk av denna funktion, och andra som ligger mer på gränsen. Ett sådant fall är att använda changelog för att stänga en felrapport när inga ändringar faktiskt har gjorts i paketet, såsom gjordes i denna glibc-changelog. Om det är okej kan diskuteras, och så skedde. En sak som tydliggjordes i diskussionen är att tack vare den automatiserade stängningen av felrapporter och apt-listchanges, har fler och fler börjat läsa Debian-changelogdokument. Skriv dem med det i åtanke.

Varning: insändningar med endast källkod fungerar inte längre nu när Debian har paketpooler. Det kanske kommer att rättas senare, men för närvarande är det trasigt, så ”Ob!Nike: Gör det bara inte.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.