Debian Weekly News - 3 september 2001

Debian för proffs. Den tyska datortidningen c't publicerade en undersökning i nummer 17 där de jämförde användningen av olika Linuxdistributioner bland olika typer av användare i Tyskland. Ett resultat av studien var det faktum att ju mer folk känner till om Linux, desto mer använder de Debian framför andra distributioner som Mandrake, SuSE eller Red Hat. 28 procent av de med mer än fem års Linuxerfarenhet föredrar Debian medan bara tre procent av nybörjarna använder det.

Avsaknad lokalanpassning. Samma artikel kritiserar avsaknaden av tysk lokalanpassning i alla distributioner. Detta visar att våra projekt med att översätta paketfiler, översatta startdisketter och internationella meddelandekataloger för många paket är rätt sätt att förbättra Linux och Debians acceptans bland folk som inte har engelska som modersmål.

Lintianrapporterna är tillbaka. Josip Rodin tillkännagav att allmänt tillgängliga lintianrapporter för samtliga paket har återkommit. Du kan nu se rapporterna sorterade per paketnamn, ansvarig eller lintianfel. Huvudsidan på https://lintian.debian.org/ har även en del intressant statistik. Undrar du ”vad tusen är Lintian?” Det är Debians pakettestare som kan testa binär- och källkodspaket för att säkerställa att de överensstämmer med Debians paketpolicy. Det är Bra.

Ny uppställning av lists.debian.org. Joy har varit flitig under veckan, han tillkännagav även en ny uppställning för de allmänt tillgängliga webbarkiven för våra sändlistor på https://lists.debian.org/. Huvudsidan refererar endast till indexsidor för utvecklings-, användar-, internationella, och blandade listor osv. Detta bör drastiskt förbättra hämtningstiden för indexsidorna eftersom de inte längre innehåller länkar till alla sidor; det är många som har bett om denna ändring.

Samordningssida för GPG-nyckelsignering. För att komma in i Debians förtroendeväv måste framtida Debianutvecklare träffa en befintlig Debianutvecklare personligen för GnuPG (GPG)-nyckelsigneringen. Trots att de närmare 900 Debianutvecklarna befinner sig över hela världen är det oftast svårt att hitta en i närheten. För att underlätta samordningen av GPG-nyckelsigneringsmötena har Martin Michlmayr skapat en webbsida där framtida och befintliga utvecklare kan anmäla sig och ange var de finns. Framtida utvecklare kan snabbt se huruvida någon i närheten är villig att träffas personligen för nyckelsignering, eller anmäla sig så att befintliga utvecklare kontakta dem.

Länka icke-PIC- mot PIC-kod för bibliotek. En diskussion uppstod på debian-devel angående ett problem med att länka PIC- (positionsoberoende kod) med icke-PIC-kod i samma delade bibliotek. PIC-kod används i delade bibliotek (ändelse .so) medan icke-PIC-kod används i statiska bibliotek (ändelse .a). Träden täcker en del detaljer om hur dynamisk länkning görs på Linux för de som ännu inte visste det.

Avsaknad av Red Hat-kompatibilitet. Ett problem har upptäckts med program som kompileras på ett aktuellt Red Hat-system och som inte kan köras på Debiansystem. Red Hats val av C++-kompilator (2.96) för sin utgåva är skälet för att det ofungerar. Tyvärr har de använt en kompilator som aldrig släppts och som genererar binärer som är inkompatibla med både tidigare och senare utgåvor. Problemet med detta är att många kommersiella återförsäljare stöder Red Hat-system och kompilerar sina programvaror på en sådan maskin, och den programvaran kan helt enkelt inte köras på andra system, vilket kan förhindra företag från att använda Debian eller andra distributioner på sina produktionsmaskiner. Ett liknande problem uppstod när SuSE använde en ej släppt version av egcs i maj 1999 vilket ledde till detta tillkännagivande (endast på tyska, tyvärr).

ReiserFS i Debian? Ett antal personer ville köra Debian ovanpå ett Reiserfilsystem för att dra nytta av dess journalförande och dramatiskt reducerade fsck-tid. Debian stöder ännu inte officiellt ReiserFS på sina startdisketter, men det finns två projekt listade på Freshmeat vilka behandlar Debianstartdisketter med stöd för ReiserFS.

Sektioner för doc-base. Yoshito Komatsu upptäckte att det inte finns någon policy, howto, eller något som säger oss vilken sektion som ska användas för vilken sorts dokumentation som är registrerad i doc-base. Ett sätt att komma runt detta är att använda menysektionerna som riktlinjer. Yoshito hittade till slut på ett utkast till en HOWTO för doc-base-sektioner.

Boxed Penguin innehåller Debian GNU/Linux. Mekinok Systems Engineering introducerade Boxed Penguin: Instant Infrastructure (ungefär: ”Pingvin på låda: infrastruktur direkt”). Denna produkt använder Debian GNU/Linux och lägger till ytterligare paket för att integrera alla de vanligaste delarna av ett företags programvaruinfrastruktur i ett enda system. Systemet består av fri programvara, så själva produkten är själv fri. Mekinok hoppas på att tjäna pengar på användarstöd.

En svår tid för säkerheten. Wichert Akkerman, medlem av Debians säkerhetsgrupp, skrev ett brev där han beskriver problemen med att göra säkerhetsrättelser för de arkitekturer som kommer släppas med woody. Idag måste säkerhetsgruppen stöda sex arkitekturer (alpha, arm, i386, m68k, powerpc och sparc). När woody ges ut kan det bli ytterligare fem arkitekturer att stöda (ia64, hppa, mips, mipsel, s390). Det är redan problem att kompilera om på sex arkitekturer, och att göra det på elva kommer bli än mer tidskrävande. En möjlig lösning vore att använda en rbuilder för samtliga arkitekturer, så att omkompileringar kan startas från e-post.

Ritlinjer för insändningar under frysningen. Ansvarige för utgivningen, Anthony Towns, skrev en begäran om att inte göra några större ändringar på bassystemet som en del av den pågående frysningen. Ändringar bör begränsas till det absoluta minimum som krävs för att göra paketen lämpliga för utgivning. Fokus för baspaketen är att rätta kritiska fel, men andra fel och önskningar kan också göras, så länge som rättelsen innebär minimala ändringar, för att inte introducera nya fel. Hans begäran innehåller även en lista över baspaket.

Experimentella Berlinpaket. Bastian Blank tillkännagav att preliminära paket för Berlins grafikserver är tillgängliga. Berlin är ett fönstersystem som bygger på Fresco, en kraftfullt strukturerat grafikverktygssamling. Berlin utökar Fresco till ett komplett nätverkstransparent fönstersystem som inte är baserat på X.

Anpassa Debian till Cygwin? Låter inte det konstigt? Någon på debian-devel påbörjade en diskussion om att anpassa Debian till en cygwinmiljö som körs ovanpå ett välkänt ofritt system. Det är rätt osäkert vad arkitekturen skulle kallas, även om detta borde vara en av de första saker som krävs för att få dpkg att fungera som tänks.

LVM-problem. Ett allvarligt problem med den logiska volymhanteraren som nu finns i Debians instabila system har upptäckts. Problemet är rätt så komplicerat eftersom LVM måste initieras innan alla filsystem monteras. trots att det inte kan initieras korrekt eftersom det skriver till /etc/lvmtab, vilket misslyckas innan rotfilsystemet monteras vilket i sig inte kan monteras eftersom det ligger på en LVM-enhet. Den ansvarige kom på en möjlig lösning; en annan lösning kunde vara att använda en ursprunglig ramdisk.

Problem med teckensnitt. Det har rapporterats att teckensnitten under Linux inte är tillfredsställande. Problemet är att de flesta program använder ”kantiga” teckensnitt, punktgrafikteckensnitt som är förstorade. Som en övning, försök att använda ett teckensnitt i xfig, förstora det, exportera det till Postscript och titta på det igen i ghostscript. En del tekniker såsom ”anti-aliasing” och ” sub-pixel font rendering” kunde rätta delar av problemet, men kräver ändring av X-servern och programmen. Ett intressant projekt nämndes under diskussionen: PfaEdit - ett postscriptteckensnittsredigeringsprogram.

Tyska Debiannyheter. Joey påbörjade ett experiment och bad om skapandet av sändlistan debian-news-german. Listan är modererad och kommer innehålla Debiannyheter och -kungörelser översatta till tyska. Under den senaste månadene har bara översättningar gjorts transparent på www.debian.org samt på linux-community.de. Vi möter ofta folk som inte talar engelska flytande och som definitivt skulle uppskatta en tysk nyhetslista. Vi måste ta reda på hur denna lista kommer tas emot av våra tysktalande användare.

Säkerhetsbulletiner sista tiden

Om du har några av dessa paket installerade på ditt system bör du uppgradera omedelbart.

Nya paket

Översättning

Vi har fått en hel del intresseanmälningar för att översätta DWN, om du inte har fått något svar ännu från oss om att översätta kommer vi att kontakta dig inom kort.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.