Debian Weekly News - 17 januari 2001

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Idag startade det första Debian IA-64-systemet. Bdale Garbee och Randolph Chung har jobbat i det fördolda med en anpassning av Debian till IA-64 (även känd som ”Itanium”) under flera veckor. De började med att bygga ett chroot:at Debiansystem inuti en Turbolinuxinstallation, och har arbetat därifrån till dagens bedrift: ett riktigt Debiansystem som startar på IA-64. ”Paketinsändningar bör komma igång under nästa vecka.” Över 600 .deb:ar har tillverkats, och om de kan få en version av startdisketterna att fungera med IA-64 kan den nya arkitekturen vara lämpad att ges ut i och med woody. Naturligtvis finns inte IA-64-system tillgängliga till salu ännu, och den allmänna avsaknaden av root-åtkomst på IA-64-maskiner (plus NDA-frågor) har satt käppar i hjulen för tidigare försök till anpassning; den här anpassningen kom igång ordentligt när Bdale, en veteran i att anpassa Debian till olika arkitekturer, fick låna en IA-64-maskin. Bdale ”kan *inte* ge inloggningskonton till alla och envar på den här maskinen”. För ytterligare information om IA-64-anpassningen, se dess webbsida.

Är det slutligen dags att flytta kryptografisk programvara från non-US till huvudarkivet? Wichert Akkerman föreslog att det är dags att göra just det. Kryptografifrågan är fortfarande höljd i dunkel, reglerna kräver att programvara inte medvetet exporteras till ett av sju svartlistade länder. Till vilka längder vi skulle behöva gå för att inte bryta mot det kravet är en fråga som egentligen bara kan besvaras av en jurist, men ingen jurist har ännu stigit fram och erbjudit att ge Debianprojektet en klar tolkning av lagen. Andra webbplatser och distributioner, såsom kernel.org och Red Hat verkar ha bestämt sig för att det är säkert att inkludera kryptografi i sina arkiv med bara minimala försiktighetsåtgärder, såsom detta välkomstmeddelande. Det finns inga riktiga invändningar mot Wicherts förslag, bara en rimlig mängd osäkerhet och förvirring, och förslaget är på väg att bli en del av policyn.

61 sedan länge övergivna paket är på väg att tas bort från Debian om tre veckor, i linje med teorin att om ingen är tillräckligt intresserad av att ansvara för dem, och inget i Debian beror på dem, är de inte värda att behålla i distributionen. Se över listan och se till att du inte är intresserad av någonting i den...

Paketet suidmanager har ersatts av dpkgs nya program dpkg-statoverride och en övergångsplan har tagits fram. Detta inlägg förklarar hur paket som använder suidmanager skall uppdateras så att de använder statoverride.

Flera berättelser om Debiananvändare skrevs i en tråd på debian-user med titeln ”Why choose Debian?” - ”Varför välja Debian?”. Det finns egentligen ingenting nytt här – vi vet att många börjar med mer namnkunniga Linuxdistributioner, och när de känner sig hemma i och har erfarenhet av Linux dras de till Debian. Det trevliga med denna tråd är berättelserna: dussintals av redogörelser för hur folk introduceras till Linux, deras erfarenheter, och hur de slutligen snubblade över Debian. Dessa berättelser kommer med största sannolikhet att stämma överens med dina egna erfarenheter, och är trevlig läsning för en slö eftermiddag.

Veckans säkerhetsfixar inkluderar en sårbarhet i temporära filer i mgetty, och ett återseende i ett glibc-fel som gjorde det möjligt för normala användare att se filer såsom /etc/shadow. Det sistnämnda felet påverkade bara testing och unstable, så ingen formell säkerhetsbulletin kommer att lämnas ut.

Ingen vecka är komplett utan ett e-gräl, och vi har haft ett ordentligt i veckan. Det är ytterligare ett ny-utvecklargräl, som cirklar runt en förmodad långsamhet i hur utvecklarkontoadministratören lägger in konton för nya sökande, men det gjorde flera kursomsvängningar, omfattandes ett antal olika klagomål om ny-utvecklarprocessen. Debian Weekly News kommer inte försöka summera det.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.