Debian Weekly News - 30 januari 2001

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Nomineringarna Debians projektledarval började med att Ben Collins nominerade sig själv. Wichert Akkerman har indikerat att han inte tänker söka en tredje mandatperiod, så Ben kandiderar utan motstånd än så länge. Nomineringsperioden slutar runt den 3 februari, varpå kandidaterna har tre veckor för att driva sina kampanjer, och valen bör börja omkring den 24 februari.

Det är svårt att vara ett kommersiell Debianderivat. Corel säljer av sin Linuxdivision, och Stormix har tydligen begärt sig i konkurs, och stängt den populära servern ftp.ca.debian.org på grund av bandbreddskostnader. Vi önskar alla på Storm det bästa, och hoppas att de kan rida ut det här problemet. Under tiden verkar det gå bra för Progeny: deras senaste beta släpptes just, och de lottar ut en tuff bärbar crusoe-dator på Linuxworld, och donerar förtjänsten till Debian.

En ny version av Debianpolicyn är ute. Som alltid finns alla ändringar som utvecklarna måste hålla reda på summerade i uppgraderingschecklistan. Debconf är nu välsignad av policyn, men dess användning är inte krävd. Dessutom bör init-skript börja flytta ut konfigureringsinformation till filer i katalogen /etc/default/ för att enklare kunna redigeras.

Att översätta Debian är ett omfattande arbete, och nu finns det en webbplats avsedd att hjälpa översättare hålla reda på vad som gjorts. Det finns en del intressant översiktlig statistik där. 54 paket stöds av Debian, i en eller annan mån (85 tusen meddelanden har översatts till tyska, men bara 3 till arabiska). Du kan gräva ned dig i detaljerad information om översättningsstatusen för ditt favoritspråk eller -paket, och hitta något att arbeta på – vilket många redan har gjort. De har nyligen blivit en uppmärksam utökning av antalet översättningar, speciellt översättningar av debconf-mallar.

En störtflod med säkerhetsrättelser har släppts de senaste två veckorna:

Att lägga in hela Debian i en central CVS-versionskontroll är ämnet för denna tråd. Många verkar ha missförstått det ursprungliga inlägget, vilket inte föreslår att alla Debianutvecklare skall avkrävas att börja lägga in ändringar i cvs istället för att sända in paket. Istället föreslår det bara att ett cvs-system sätts upp för att automatiskt spåra nya versioner av paket när de kommer in i Debian på det gamla vanliga sättet (även om mycken Debianutveckling redan försiggår i utspridda cvs-system). Det har även väckts oro över mängden diskutrymme en sådan cvs-server skulle kräva. Men om maskinvaran kan hittas och någon tar sig tid att sätta upp det, kunde detta bli en värdefull resurs för Debian.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.