Debian Weekly News - 21 februari 2001

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Det är dags igen att tänka om frysningar och utgåvor, och alla de otrevligheterna igen. Anthony Towns skrev om planer inför den uppkommande frysningen. Han planerar att frysa testing i tre steg: Först kommer bassystemet att frysas och testas, därnäst kommer startdisketterna och standard- och funktionspaketen att gå in i en frysning och egen testcykel, och till slut kommer allt annat att frysas och testas. Detta gör det möjligt att uppdatera mindre viktiga paket medan kärnan i Debian redan har frusits, så att färre paket kommer vara föråldrade i den slutgiltiga utgåvan. Aj inkluderade en ”teoretisk (och överoptimistsk) tidsplan”, vilken sträcker sig över fem månader (och möjligen längre), med den första testcykeln någon gång i april. Ett ”bug squashing party” kommer hållas på irc nu till helgen för att börja rätta kritiska fel.

Startdiskettgruppen behöver hjälp. Adam Di Carlo skrev och bad om hjälp på vad som kan vara den sista utgåvan av startdisketterna – för woody – innan den nya debian-installer ersätter dem. Enligt Adam har ”mycket av ’talangen’ sugits in i debian-installer. Jag har i stort sett ingen som hjälper mig med att underhålla startdisketterna för tillfället”. Han bifogade en lista över uppgifter som måste utföras för att få en användbar uppsättning startdisketter för woody, och avslutade, ”Var vänlig och hjälp till, för annars vet bara gud när vi kommer att kunna släppa woody!

Många av Debians automatiska byggsystem är väldigt överbelastade. Debian har en maskin som utför automatiska m68k-kompileringar, och den stackars saken måste försöka hänga med i unstables många svängningar. Den ligger över 400 paket efter nu, och har inte uppdaterat några paket som sänts in till non-US sedan 10 januari. Arm ligger ännu längre efter, och även sparc är efter. Situationen är ännu sämre vad gäller non-free: De flesta automatkompilatorer bygger inte non-free-paket alls, vilket gör att de som ansvarar för non-free-paket själva måste försöka bygga dem på alla arkitekturer om de vill att uppdateringar skall gå in i testing. M68k-maskiner kommer inte att bli snabbare med åren, så vi måste hitta fler m68k-maskiner att använda som automatkompilatorer så att inte den anpassningen halkar efter allt för mycket.

Nomineringsperioden för projektledarposten är över, och kandidaterna har börjat posta valplattformar. Ben Collins och Branden Robinson har än så länge postat plattformar. Ben listar några specifika frågor han vill jobba med om han väljs, bland annat att ”tillåta nya utvecklare med lägre privilegier”, frågor och svar, och ett mer förebyggande syn på säkerhet. Branden, å sin sida, listade några frågor, bland andra en mer formaliserad delegeringsprocess, hur hålla reda på ej underhållna paket och utvecklare som försvinner, och att se till att Debian är välrepresenterat på evenemang.

Unstable levde upp till sitt namn igen under veckan, trots (eller kanske på grund av?) den uppkommande frysningen. Den senaste perl-omorganiseringen gick i stort bra, men det har kommit in några rapporter om att apt vill ta bort allt snarare än att uppgradera det. Och på tal om apt, har apt 0.5 just kommit in i unstable! Denna nya större version av apt innehåller funktionalitet som ”apt-get build-dep” för att hämta ett källkodspaket, uppfylla dess kompileringsberoenden, och bygga det. Och det stöder den viktiga nya funktionen som gör det möjligt att ge kommandon på formen ”apt-get install mozilla/unstable” (vilket installerar unstable-versionen av mozilla på ett testing- eller stable-system). Även Shoop kom in i Debian i veckan, utan att någon märkte det.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.