Debian Weekly News - 6 mars 2001

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Nytt om DPL-valet: Ytterligare en valplattform postades, av Bdale Garbee, som har en rätt lång historia i Debian. Anand Kumria har inte postat någon plattform. Det har förekommit en lågnivådiskussion om valet på debian-vote, men den har varit hälsosamt icke-politisk och avhållsam. Kampanjperioden börjar ta slut nu, och valen börjar den 7:e.

Ytterligare en tuff vecka för de som spårar unstable. Pam gick sönder, vilket gjorde att program som använder pam_limits.so slutade fungera, bland andra ssh och cron (detta har nu rättats). Ytterligare ändringar i apt i görningen, och en omfattande ändring av debconf kom just in i unstable, vilken till slut ger programmet en riktig ”back-end”-databas.

”Bugsquash”-festen nyligen var en stor succé; över tvådagarsperioden rättades runt 130 kritiska fel. Naturligtvis finns det många fler kritiska fel att rätta före utgivningen. Ytterligare bugsquash-fester planeras...

Datumen för Debiankonferensen har ändrats för att förhindra krockar med andra europeiska evenemang, såsom LinuxTag. Konferensen kommer att hållas ”från måndag 2 juli till torsdag 5 juli, i Bordeaux (Frankrike)”.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.