Debian Weekly News - 1 januari 2002

Gott nytt år! Välkommen till det nya året 2002 och det första numret av Debian Weekly News denna årgång. Vi hoppas att du överlevt alla nyårsfester och åter mår bra. Låt oss börja det nya året med ansvarsfull utveckling och förbättring av fri programvara och fri dokumentation. Som en sidonotis: DWN-gruppen har behov av en eller två personer som kan sända in notiser, så frivilliga är välkomna.

Nätinstallation för Woody. Ian Eure utvecklade några speciella cd-avbildningsfiler för en nätverksinstallation av woody för i386 och powerpc. Avbildningsfilerna är inte fylld med 650 Mbyte paket (som du inte ens kommer använda i sin helhet) utan innehåller ett grundläggande Debiansystem som är startbart. När cd:n har startats kommer den vägleda användaren genom Debians installationsprocedur tills steget där APT ställs in nås, därifrån kommer nätverket användas såsom det förväntas. Använd dessa avbildningsfiler på egen risk. Om du sänder Ian ett vänligt brev på ieure@debian.org kommer han försöka hjälpa dig med eventuella problem du råkar på.

GRSecurity och Debian. Jonathan McDowell tog över kärnpatchen GRSecurity från Russell Coker. GRSecurity är en patch mot 2.4.x-kärnor vilken ger extra säkerhet. Den lägger till möjligheten att gömma sig från flera sorters portsökningar och filtrera bort viss information från nätverksöverföringar. Den begränsar åtkomsten till data i /proc så att en vanlig användare bara kan se sina egna processer och inte kan se viktig nätverksdata (ifconfig-utdata kortas av) eller dmesg-utdata. Dessutom lägger den stora begränsningar på vad som kan göras i chroot-miljöer för att förhindra att program tar sig ut och inkluderar en anpassning av all OpenWall-koden. Preliminära paket finns här.

Nåla fast Unstable. Har du någon gång hört talas om ”fastnålnings”-funktionen (pinning) i de senaste versionerna av apt-get? För alla de som använder woody (alias testing) men som vill använda några paket från unstable är denna funktion till stor hjälp. Ta evolution som ett exempel, eftersom den för närvarande endast är användbar i unstable. Grant Bowman sände oss en beskrivning av denna funktion.

Potatisräkning. Jesus Gonzalez-Barahona är medlem i en grupp som är arbetar med att mäta olika aspekter på programvara som underhålls av Debianprojektet. De har räknat antalet fysiska rader kod (SLOC, eng. source lines of code) i flera Debianutgåvor. En artikel om detta har publicerats i tidsskriften Upgrade. Ett intressant citat från sammanfattningen: ”Det visas även att om Debian hade utvecklats med traditionella stängda metoder uppskattar COCOMO-modellen att kostnaden för att utveckla Debian 2.2 skulle uppgå till uppemot 1,9 miljarder USA-dollar (cirka 19 miljarder svenska kronor eller 2,1 miljarder euro).”

Lägga till ytterligare tre SuperH-arkitekturer? Takeshi Yaegashi (八重樫剛史) diskuterade ytterligare arkitekturer baserade på varianter av SuperH-processorn. För att stöda dem alla kan det komma att krävas binärer för fyra SuperH-arkitekturer i unstable: sh3, sh4 och deras ”big endian”-versioner. Det går dock att ifrågasätta huruvida användarbasen kommer vara stor nog för att rättmätiga tre ytterligare arkitekturer. Yutaka Niibe förklarade i detalj vilka skillnader och historik dessa tre processorer har.

Återblick på DDTP. Vid slutet av förra året postade Michael Bramer en översikt över Debians beskrivningsöversättningsprojekt (DDTP, eng. Debian Description Translation Project) som han grundade. Hans rapport innehåller inte bara en aktuell statusrapport utan talar även om hans planer för framtiden. Två Debianspeglar stöder redan översatta paketbeskrivningar, så det jobb som lagts ned på översättningen används redan av en del användare.

Frivilliga anpassare sökes. Phil Blundell bad nyligen om ytterligare frivilliga som kan hjälpa till med Debians ARM-anpassning. Denna anpassning behöver fler frivilliga som kan undersöka misslyckade kompileringar, rätta och sända in felrapporter när lämpligt. Eftersom utgivningen av Woody kommer närmare och det finns en hel del paket som inte kompilerar ordentligt på alla arkitekturer behövs verkligen hjälp. Detta är även det huvudsakliga problemet hos M68k-anpassningen. Vi kan förlora den anpassningen en vacker dag, inte för att för få maskiner inte håller jämna steg med antalet paket, utan för att det inte finns tillräckligt med folk som faktiskt jobbar på anpassningen och rättar saker.

Flera startavbildningar på Woody-cd. Jim Westveer tillkännagav möjligheten att lägga fem startavbildningar på den första woody-i386-cd-rom:en. Med en i386-woody cd nummer ett och ett nyare BIOS i din dator kommer cd:n att starta och ge dig en meny där du kan välja vilken ”smak” du vill ha på kärnan du skall starta från. Med ett äldre BIOS kommer cd nummer ett som vanligt att starta ”standard”-kärnan.

Felrapportering i icke-kommersiell programvara. Seth LaForge skrev en artikel för Linux Weekly News (LWN) om att använda Debians felrapporteringssystem (BTS), med tonvikt på hur enkelt det kan användas. Om vi tittar på antalet rapporterade fel i BTS ser vi att våra användare och utvecklare använder BTS till fullo för att rapportera fel i programvara, och hjälper därmed till att förbättra programvaran, både i Debian och uppströms.

Behövs tre utvecklare för ett paket? Janos Lenart förberedde ett förslag som ändrar riktlinjerna för att sända in nya paket. Han är bekymrad över dästheten i Debian, eftersom han anser att det finns så många onödiga, oanvända och ounderhållna paket. Han vill göra det mer komplicerat för utvecklare att sända in nya paket. Till trots för att han inte gjorde så många glada finjusterade Raphaël Hertzog förslaget.

Debian GNU/Linux eller Debian GNU eller Debian? Jeroen Dekkers klagade på utvecklare som skriver Debian GNU/Linux när de istället menar ett Debiansystem. Det är ett vanligt misstag som skadar den nästan flygfärdiga Hurd-anpassningen. Hurdfolk kommer antagligen sända in en hel del felrapporter om detta.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande nya eller uppdaterade paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Har du nyheter? Berätta för oss. Vi ser fram emot att lägga till ytterligare artiklar från frivilliga skribenter.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.