Debian Weekly News - E-post

Från: Grant Bowman <grantbow@svpal.org>
Datum: Fredag 2001-12-21 12:44:29 -0800
Till: dwn@debian.org
Ärende: Nåla fast Unstable: Användning av Evolution i Woody (översatt)

För alla de som använder Woody men ibland vill kunna köra några paket
från Sid fungerar denna lösning helt underbart. Jag kunde inte hitta
detaljerna dokumenterade någonstans, men jag kände att andra skulle
vilja veta om det.

/etc/apt/preferences

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 50

/etc/apt/sources.list

deb http://http.us.debian.org/debian unstable main contrib non-free

Vad gör dessa rader? Att nåla prioriteten för den instabila versionen
till 50 gör så att dessa paket aldrig automatiskt väljs för uppgradering.
Raden i sources.list krävs så att paket som inte finns i Woody installeras
med "apt-get evolution" (till exempel). Beroenden hanteras korrekt och
systemet är kvar med Woodypaket förutom de som explicit hämtats in.

God helg,

--
-- Grant Bowman                  <grantbow@svpal.org>

Från: Christoph Martin <martin@uni-mainz.de>
Datum: Lördag 2001-12-22 15:41:17 +0100 (MET)
Till: dwn@debian.org
Ärende: apt-show-versions (översatt)

apt-show-versions är ett skript som förenklar underhåll av blandade
stabila/testning eller testning/instabila system. Även om det går att
uppdatera paket från din *huvud*-distribution med apt-get upgrade är
det rätt svårt att göra detsamma för *icke-huvud*-paketen. Trots att
du kan använda nålningsfunktionen i apt om det bara gäller ett fåtal
är det rätt irriterande att behöva lägga in alla paketnamn som skall
nålas i apt/preferences. Som på en av mina installationer där 247
paket är från den stabila versionen och 229 från testningsversionen.

Testa

 apt-show-versions | fgrep /testing | wc

för att se hur många paket du har från testningsversionen, eller

 apt-show-versions -u

för att se en lista över paket som kan uppgraderas antingen till
den stabila eller testnings- eller den instabila versionen eller

 apt-get install `apt-show-versions -u -b | fgrep unstable`

för att uppgradera alla instabila paket till sina nyaste versioner.

Christoph

För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.