Debian Weekly News - 9 juli 2002

Välkommen till årets tjugosjätte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Michael Golly berättade för oss att du äntligen kan beställa Woody på en dvd+r (för i386) via hans webb-butik. Från sanningsministeriet: Vad skulle hända om du var ett paket? Vet du inte det? Ta reda på svaret själv.

500 användare på tyska Debianforum. Sebastian Feltel berättade för oss att debianforum.de fått sin 500:e registrerade medlem. Forumet har funnits i sex månader och inriktad mot tysktalande användare. Med diskussioner som ”hur installerar man X” har debianforum.de blivit en viktig webbplats såväl som Debiannybörjare och -proffs i tysktalande länder.

RFC: LaTeX Public Project License. Claire Connelly rapporterade att LaTeX-projektet överväger ändringar till LaTeX Project Public License. Hon försökte summera de problem Debianfolk har uttryckt om ändringarna, och därför har Frank Mittelbach bett om granskning av utkastet till version 1.3 av LaTeX Public Project License istället för den aktuella versionen (1.2).

Hantera ett systems konfiguration. Alex Borges frågade Debiananvändarna hur de hanterar konfigurationer eftersom han nyligen nått en punkt där han behöver versionskontroll för sin konfiguration. Svaren var imponerande, bland dem fanns prcs, bekväm rcs, Emacs, rcs med Makefile och en utökad version som använder cvs.

Behörigheter på en fleranvändar-webbserver. Jason Lim undrade hur det är tänkt att han skall skapa kataloger och ställa in behörigheter på en webbserver med kataloger ägda av användare, som det talas om i Apaches inställningar. Om en sådan katalog tas bort startar inte Apache längre. Peter Palfrader svarade med en komplex men fungerande inställning.

Långsammare uppstart av LaTeX? Rainer Dorsch rapporterade att latex gick genom hela hans hemkatalog vid start, något som kraftigt kan öka tiden det tar att starta på stora hemkataloger och nätverksmonterade system. Det visade sig att detta beteende kom sig av ett dubblerat snedstreck i sökvägen för kpathsea, vilket betyder att hela katalogstrukturen från den punkten skall avsökas. Kpathsea är ett bibliotek för att söka i sökvägar som huvudsakligen används för TeX och dess verktyg.

Utveckling av Debian FreeBSD i386. Nathan Hawkins tillkännagav sina planer för att anpassa Debiansystemet till FreeBSD på i386-arkitekturen. Närmaste mål är att få byggsystemet att fungera, köra en buildd (Debians egna automatiska paketkompilerare) och att bli en stödd arkitektur i Debianarkivet. Intressant nog fungerar redan XFree86, men behöver patchar för att städas upp.

Experimentella NetBSD-installationsdisketter. Matthew Garrett släppte högst experimentella installationsdiskar för Debian GNU/NetBSD. Efter start fortsätter de med en nätverksinstallation av Debiansystemet. Dessa disketter är dock endast användbara för utveckling och installerar inte ett komplett operativsystem. Du bör inte använda dem på ett system som innehåller viktig data om du inte har tagit en säkerhetskopia.

Status för Woodys utgivning. Anthony Towns sände in ytterligare en statusrapport i vilken han diskuterar skälen till den aktuella förseningen i utgivningen av Woody. Infrastrukturen för att bygga säkerhetsuppdateringar har fortfarande problem som måste åtgärdas och det finns fortfarande ett antal säkerhetsrelaterade problem som måste rättas innan utgivningen sker. Även med dessa problem verkar det som om utgivningen är nära förestående.

Wiki-baserat dokumentationsprojekt. Morten Hustveit tog upp idén om att använda ett Wikibaserat system där användare fritt kan lägga till och ändra dokumentation om Debianprojektet. Målet med alla Wikier är att tillhandahålla enkla medier för att dela information med alla som vill veta. Ett Wiki-system associerat med Debianprojektet har redan satts igång och innehåller till och med ett dokument om systemadministrering som utvecklats i samarbete. Alternativt kan Debiandelen i SuperLinux Encyclopedia användas.

Introducerar NEWS.Debian. Joey Hess rapporterade från en diskussion de förde under DebConf om problemet med överanvändningen av debconf-anteckningar för att varna användaren om saker som större ändringar vid uppgraderingar. En idé som dök upp var att lägga till en NEWS.Debian-fil vid sidan av README.Debian- och changelog.Debian-filerna. Detta skulle kräva att verktyg som apt-listchanges kunde tolka och vissa denna fil.

Att använda su under X. Osamu Aoki (青木 修) söker en insatt åsikt om och vill veta vilken rekommendation han skall ge läsaren av Debianreferensen om att köra grafiska program som root samtidigt som X körs som en användare. Huvudfrågan är dock var existerande kod skall läggas så man minimerar mängden nyskrivande. Det nämndes att det ej paketerade verktyget sux skulle kunna vara en lösning, men eftersom det inte är paketerat för Debian...

Skriv om MAKEDEV? Andres Salomon började arbeta på en ersättning till MAKEDEV-skriptet som gör hemska saker och har vissa fel. Eftersom det finns i systembinärkatalogen får det inte bero på något från /usr, så det är inte möjligt att använda ett högnivåspråk, något som bara ger alternativen skalspråk och C.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 82 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.