Debian Weekly News - 20 augusti 2002

Välkommen till årets 32:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. FLOSS-enkäten (se nedan) är avslutad och resultaten har publicerats. Det mest intressanta med den är antalet Debiananvändare bland deltagarna, men eftersom vi pekade mot undersökningen kan vi ha bidragit en del till den trenden...

Intervju med mannen bakom Tux Paint I denna intervju med Bill Kendrick från New Breed Software, förklarar Bill att han bestämde sig för att skriva Tux Paint när en av hans vänner, som använder Debian Jr. med sina barn, noterade att det inte fanns något ritprogram för barn. Innan Bill skrivit det fanns det inget i vår distribution som liknande Tux Paint, som är speciellt formgivet för barn med ljud, skojiga ”magiska” verktyg, och ett enkelt användargränssnitt. Det närmaste var Gimp, och det programmet har till och med vuxna svårt att använda. Debian Jr. har nu inte bara paketerat Tux Paint, utan följer noga med på nya utgåvor och kommunicerar regelbundet med Bill om utveckling och nya funktioner, samt hjälper honom i felfinneriet.

Var bör Debianfolk köra irc? Sedan omkring 1996 har Debianprojekt använt Open Projects Networks irc-servrar för realtidskommunikation. Josip Rodin påpekar att nätverkets grundare har börjat att enträget be om donationer för att få använda nätverket på ett mycket ifrågasättbart sätt. OFTC (Open and Free Technology Community) föreslogs som ett alternativt nätverk, vilket även är ett till Software in the Public Interest anknutet projekt, vilka redan stöder Debian. Rob Levin försökte förklara varför man överöser användare med förfrågningar om donationer.

Rapport från projektet Free/Libre and Open Source Software. I ett tidigare nummer nämnde vi att Europeiska kommissionen genomfört en enkät om fri programvaru-utvecklare. Den nyligen publicerade slutrapporten avslöjar mycket information om ålder, social status, motivation osv. bland de utvecklare som svarat. På frågan om favoritdistribution/-operativsystem svarade av 1069 av 2228 utvecklare (48%) ”Debian” följt av ”Red Hat” (14%) och ”Mandrake” (10%). Den fullständiga rapporten kan läsas här.

Problem som kommer av GCC 3.2. Debian kommer för eller senare att gå över till att använda version 3.2 av GCC för samtliga arkitekturer, det binära gränssnittet för C++-program har dock återigen ändrats. Huvudorsaken med 3.2-utgåvan av GCC är att få ett relativt stabilt och gemensamt binärt C++-gränssnitt som kan användas i GNU/Linux och BSD, något som tyvärr betyder att GCC 3.2 är inkompatibelt med både 3.0- och 3.1-utgåvorna av GCC. Matthew Wilcox arbetar redan på en uppdateringsplan och Luca Barbieri skrev även han ned sina tankar.

Fritt Dustismo-teckensnitt. Dustin Norlander, en teckensnittsformgivare som tidigare kontaktat oss för hjälp med licensiering av ett fritt teckensnitt skapade ett första teckensnittspaket. Teckensnittet är gjort i Unicodekodning men innehåller ännu inte alla specialtecken som är vanliga i icke-engelska språk. Dustin söker dock kommentarer så du kan kontakta honom direkt.

Flerspråkiga säkerhetslistor? Joey undrade om vår användare vore mer hjälpta än stjälpta av flerspråkiga varianter av sändlistan security-announce. Det som huvudsakligen bekymrar honom är att Debianprojektet, eftersom det är ett ideellt projekt, inte kan garantera att översatta bulletiner postas omedelbart när den ursprungliga bulletinen släppts. Om användare inte tar notis om den ursprungliga bulletinen kanske de inte är medvetna om en öppet känd sårbarhet i deras system, och är därmed sårbara under en längre tid än vad som är hälsosamt. Å andra sidan är översättningar till flera språk tillgängliga på www.debian.org när bulletinen släppts. Oohara Yuuma (大原雄馬) förklarar hur säkerhetsbulletiner hanteras för japanska användare.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 103 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.