Debian Weekly News - 23 januari 2002

Välkommen till DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Efter det att förra numret gavs ut har flera nyhetstjänster, såsom Pro-Linux, BSD Today, Linux Today och Slashdot haft artiklar om Debian (GNU/)NetBSD-systemet. Förhoppningsvis får det tillräckligt med uppmärksamhet för att hjälpa dess utveckling.

Ny Powermacvariant för startdisketterna. Colin Walters färdigställde nyligen arbetet på en ny powermac-variant för woody-startdisketterna, och installationsprogrammet behöver mer testning. Den tidigare powermac-varianten stödde inte nyare maskinvara. G4-Powerbook, iBook2 och iBook Dual USB stöddes inte korrekt av äldre 2.2-kärnor, varför en 2.4-kärna behövdes. Detta kommer släppas med version 3.0.19, testa den gärna och rapportera problem till debian-boot@lists.debian.org.

Debianminikonferens. En Debianminikonferens kommer att hållas före nästa Linux.conf.au i Brisbane, Australien, vilken äger rum 6-9 februari. James Bromberger, med flera, organiserar den, och bland föredragshållarna finns Anthony Towns, Russel Coker, Bdale Garbee, Brendan O'Dea, Jason Andrade med flera. Alla som är i området är välkomna att komma ned och ta en öl osv.

Ny 2.4-installationsvariant? Eduard Bloch diskuterade hur Debians startdisketter kan stöda en 2.4.x-Linuxkärna. Hans föreslagna lösning inkluderar ett speciell kärnpaket för startdisketterna och en ny variant (vid sidan av plain, safe, idepci och compact). Detta kommer lägga nyare maskinvara till listan över redan stödd maskinvara, samtidigt som de existerande varianterna kommer fortsätta fungera.

Sponsring av icke-fria paket? Jérôme Marant föreslog att vi inte skulle sponsra personer som vill sända in icke-fria paket. Hans huvudpunkt är att personer som endast försöker sända in icke-fria paket till Debianarkivet troligen inte förstår Debians filosofi eller dess hängivenhet för fri programvara. Vårt sociala kontrakt talar dock om att stöd för användare som utvecklar och kör icke-fri programvara på Debian. Dessutom kan sponsorer själv välja vem de sponsrar och vad de sponsrar.

Inga framsteg med frysningen? Adrian Bunk är frustrerad eftersom han känner att det inte görs några framsteg i frysningen av Woody. Woody kommer inte att gå in i nästa steg av frysningen förrän base- och standard-paketen är i ett sådant tillstånd att de kan släppas. Det nuvarande tillståndet förhindrar detta: Antalet kritiska fel (RC) i dessa paket ökar.

Ansvarige för utgivningen, Anthony Town, förklarar: Målet vi hade planerat att klara av var ”inga oavklarade RC-fel i base”. Med saker som glibc-säkerhetsfel som varit oavklarade i ungefär en månad, tillsammans med andra RC-problem som legat kvar, till dels även med en patch i felrapporteringssystemet verkar han dock inte se mycket poäng i att alls oroa sig för att rätta alla de andra sakerna som måste göras. Anthony lägger till följande förfrågan: Rätta RC-fel snabbt, och andra fel så fort du kan.

Internationalisering av APT. Michael Piefel tillkännagav att han arbetar på en internationaliserad version av APT och andra besläktade verktyg från samma paket. För närvarande stöds brasiliansk portugisiska, italienska, nederländska, polska, spanska och tyska. Om du vill hjälpa till, se statussidan. Michael har sänt in ett preliminärt paket.

Nytt sätt att ge ut versioner på? Adrian Bunk föreslog en ny utgivningsmetod för ansvarige för utgivningarna, vilken han tror kan leda till en utgivning i juni i år. Anthony Towns föreslog att ett RC-fel borde rättas för varje inlägg som görs i tråden istället för att ta upp tid och slå ner varandras argument i skorna. Adam Heath lade till att förslaget inte löser problemet med att paketen i base har orättade RC-fel.

VAX-anpassning av Debian? Greg Ingram har en gammal VAX-maskin som kör GNU/Linux och vill börja anpassa Debian till denna arkitektur. Det enda svaret på hans förfrågan om instruktioner kom från Marcus Brinkmann som svarade med en detaljerad lista som börjar med ”Gör dig av med ditt arbete, dina hobbier och alla dina vänner”. Med tanke på att kommentarer kommer från personen som startade vår Hurd-anpassning är denna pessimistiska åsikt definitivt allt annat än uppmuntrande. En sak är säker, Greg har en lång väg att gå innan han till slut lyckas.

Blanda Debianutgåvor på det Lätta Sättet. Robert McQueen sände oss en notis om hur man blandar flera utgåvor av Debian med samma konfiguration. Du kommer fortfarande kunna använda uttestningsutgåva för uppdateringar, men du kan även installera paket (och deras beroende) från den instabila utgåvan om du så önskar.

Speglingar av cd-avbildningar. Josip Rodin sände listan över 66 speglar som för närvarande speglar Debians cd-avbildningar och som noterats i den centrala Debianspegeldatabasen. Dessa servrar distribuerar cd-avbildningar via ftp, http eller rsync. Några har lagts till sedan dess. Flera person letar efter avbildningar av 2.2r5, vilka ännu inte hade lagts till huvud-cd-sidan men som finns där nu.

Mobilt Debian? Josh Hansen undrade om det finns några aktuella planer för en mobil utgåva av Debiandistributionen, för att användas på handhållna datorer som iPAQ. Shaleh förklarade att Debian har använts som en bas för iPAQs Linuxdistribution. Den är dock inte formgiven för handhållna datorer, så de ändrade en hel del, till och med till ett annat (men väldigt likt) paketformat. Dessutom finns ”Intimate”-projektet vilket är en fullfjädrad Debianbaserad GNU/Linux-distribition för Compaq iPAQ, samt ”Familiar”-projektet som arbetar på att skapa nästa generations handhållna operativsystem, och som nyligen publicerade kandidatversionen av v0.5.1.

Hjälp med paketering av GRASS. En fråga kom upp som bad om status vad gäller paketering av GRASS. Federico Di Gregorio svarade att han har preliminära paket klara som har flera paketeringsfel och genererar ett ensamt 25 Mbyte-paket. Han bad om hjälp med detta företag, så om någon vill hjälpa till, kontakta Federico.

Obeställd reklampost ger problem på Debiansändlistor. Debianprojektet driver en hel del sändlistor. Många bra diskussioner om installationsproblem, utvecklingsrelaterade frågor, riktlinjer, dokumentation och så vidare, görs där. Dessa listor störs av en massa SPAM-post (som detta). Medan en del till slut säger upp prenumerationen av dessa listor, föreslår andra lösningar för att förhindra att dessa brev levereras: procmail-regler, spamassassin, spamfilter osv. Sådana regler måste dock uppdateras regelbundet och att filtrera ut specifika teckenkodningar kan förhindra att utvecklare från dessa länder bidrar till projektet. Anmärkning från våra listansvariga: Listorna använder redan spamfilter, men tyvärr förhindrar de inte all reklampost.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande nya eller uppdaterade paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdatering. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Övergivna paket. 13 paket övergavs under veckan. Detta ger totalt 108 övergivna paket Se WNPP-sidorna för hela listan.

Har du nyheter? Informera oss om allt som händer i Debianvärlden. Vi letar alltid efter intressanta artiklar att lägga till, speciellt nya poster från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot att få e-post från dig till dwn@debian.org.

Senaste nytt: Tunneylagen. Jeremy White från WINE-projektet skrev och bekände sin vanära och bad andra att handla. De som bryr sig om WINE, fri programvara och Microsoft bör läsa den och fundera på att sända e-post om de är medborgare i Förenta Staterna.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.