Debian Weekly News - E-post

Från: Robert McQueen <robot101@debian.org>
Datum: Måndag 2002-01-14 16:02:30 +0000
Till: dwn@debian.org
Ärende: Blanda Debianutgåvor på det enkla sättet (översatt)

Förutom den mer kraftfulla (och komplicerade) utgåvenålningsmetoden som
beskrevs i tidigare nummer av DWN stöder även apt i Woody och Sid en
enklare metod för att uppnå samma mål, med det dåligt dokumenterade
inställningsvalet "APT::Default-Release". För att göra detta lägger du
till en rad liknande:

     APT::Default-Release "testing";

i /etc/apt/apt.conf, och lägger till rader för både testnings- och
den instabila versionen i /etc/apt/sources.list. När du sedan kör
"upgrade", "dist-upgrade" eller "install" kommer apt endast att ta paket
från testningsversionen i beaktande. Om du sedan använder ett kommando
på formen:

     apt-get install <paket>/unstable

kommer det att installera paketversionen från den instabila versionen,
såväl som eventuella bibliotek och andra beroenden från den instabila
versionen som krävs för att installera det.

Hälsningar,
Rob

Från: Jens Hoffrichter <joho@hausboot.org>
Datum: Onsdag 2002-01-23 22:37:42 +0100
Till: Martin Schulze <joey@infodrom.org>
Ärende: Re: Debian Weekly News - 23 januari 2002 (översatt)

Detta kan göras än mer bekvämt genom att använda apt-get:s flagga
-t, vilken dessutom kommer uppfylla beroenden för den instabila
versionen, vilket inte användning av "paketnamn/unstable" gör.

Det korrekta (och ofta använda av mig ;)) ) anropet skulle bli:

apt-get -t unstable install <paket>


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.