Debian Weekly News - 7 januari 2003

Välkommen till årets första utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. De allra flesta av oss har tröttnat på de mängderna skräppost som kommer in. Philip Jacob publicerade en artikel med titeln The Spam Problem: Moving Beyond RBLs (ungefär Skräppostproblemet: Bortom RBL:er). Han beskriver realtids-svartahålslistor (Realtime Blackhole List, RBL) och beskriver de specifika problem de har. Därefter fortsätter han med idéer om nästa generations system mot skräppost. Dessutom hålls en konferens om skräppost på MIT den 17 januari.

Förbättra synligheten för evenemangen. En upprop om mer aktivt deltagande och förberedelse för evenemang där Debian är involverad sändes ut. Debianprojektet underhåller flera webbsidor som avhandlar de evenemang Debian deltar i. Dessa sidor innehåller vanligtvis ett kort allmänt stycke som beskriver evenemanget och ett längre stycke om Debians deltagande. Sammanfattande rapporter finns endast för vissa evenemang. Förhoppningsvis kommer fler att skrivas för kommande evenemang. Dessutom har Peter Karlsson implementerat ICS-filer (Internet Calendar-poster) för alla kommande evenemang under 2003. Infodrom listar för närvarande några av de större kommande GNU/Linux-evenemangen under året.

RSS-kanal med listor över nya Debianpaket. Joe Nahmias berättade för oss att Andrew Cosgriff skapat en RSS-kanal med Debianpaket, vilket baseras på Randolph Chungs nya paket under de senaste sju dagarna. Detta är förresten även källan för avdelningen Nya och anmärkningsvärda paket i DWN.

Nya Debianvisitkort. Jean-Michel Kelbert berättade för oss att han lagt upp ett nytt flashigt visitkort (även XCF-format). Martin Wuertele lade till en uppdaterad version av det traditionella visitkortet. Den nya versionen lades senare till bland de andra visitkorten på webbplatsen.

Perlpaket kräver Python. Kenneth Pronovici underhåller ett paket för Debian som bygger ett perlbibliotek. Det kan verka lite konstigt, men uppströms lade till en ny komponent som är skriven i Python istället för Perl. Wouter Verhelst och Matt Zimmerman rekommenderade honom att dela källkodspaketet i flera binärpaket, för att behålla Perlbiblioteket och skapa ett nytt Pythonpaket.

Tredje Debiankonferensen. Tollef Fog Heen tillkännagav att en Debiankonferens kommer hållas i Europa, närmare bestämt i Oslo, Norge. Universitetet i Oslo har varligt vänliga nog att erbjuda sig att stå värd för den. Några dagar tidigare kommer konferensrummen och nätverkskonnektivitet att vara tillgänglig, så deltagarna kommer ha möjlighet att sitta ned, diskutera, hacka, grilla, gå på picknick och ha kul. Om du är intresserad av att hålla ett föredrag vid Debconf eller har en idé om ett föredrag du skulle vilja höra om, sänd ett brev till Tollef.

Egrep flyttad från /bin till /usr/bin. Jan Niehusmann ifrågasatte om flytten av egrep nyligen från /bin till /usr/bin var en bra idé. Den ger problem för paket med hårdkodade sökvägar till egrep, såsom logcheck. Hwei Sheng Teoh undrade om han skulle sända in felrapporter mot paket som har hårdkodade sökvägar eller ändra tillbaka. Matt Zimmerman tyckte att felrapporter borde sändas in, medan Adam Heath tyckte att egrep borde flyttas tillbaka till /bin. Stephen Frost föreslog att den riktiga lösningen vore att göra egrep, fgrep och grep vara samma binär. Detta skulle lösa problemet och tillfredsställa alla program som behöver egrep eller fgrep innan /usr har monterats.

Skapa paketarkiv för Debian. Aaron Isotton tillkännagav att han skrivit en guide för Debianarkiv. Dokumentet förklarar vad ett Debianarkiv är, hur det är uppbyggt, hur det kan skapas och användas.

DECs ordlista borttagen från Aspell-ordlistan. Kevin Atkinson tillkännagav att DECs ordlista nu har tagits bort från aspells engelska ordlista på grund av dess tvivelaktiga licens och eftersom kvaliteten inte allvarligt sänks av att den tas bort. Detta avhjälper de licensproblem för ordlistan som diskuterades förra året.

Uttalande om hantering av personlig data i Debian? Raphaël Hertzog undrade om Debian borde ha ett uttalande om hantering av personlig data synlig på webbplatsen. För närvarande finns det inget uttalande som försäkrar för folk om att databasen över sändlisteprenumeranter hålls privata och inte säljs till annonsörer eller liknande. Santiago Vila tyckte det var en bra idé, men kom fram till att det var viktigare att Debian gjorde mer för att bekämpa skräppost på sändlistorna.

POSIX-korrekt su. Greg Stark noterade att om man sätter variabeln POSIXLY_CORRECT till 1 får man viss program och installationsskript att sluta fungera eftersom på grund av att de oväntat får standardiserat beteende istället för vad GNU-programmen normalt gör. Detta beror huvudsakligen på su som används i initskript där start-stop-daemon borde användas.

Flytta menyfiler. Bill Allombert noterade att menysystemet av historiska skäl kräver att menyfiler läggs i /usr/lib/menu. För att följa FHS (File Hierarchy Standard) måste de dock flyttas till /usr/share/menu. Han föreslog att ett nytt ”menu”-paket borde sändas in som stöder menyfiler i båda katalogerna. Richard Braakman lade till att menyfilerna är rätt små och att de borde kopieras till bägge platserna under en övergångsperiod.

Changelog-filer i UTF-8. Colin Walters föreslog att ett tillägg i policyn som säger att hela changelogfilen måste kodas enligt UTF-8-kodningen från Unicode. Nu lägger folk in vilka slumpmässiga tecken som helst i Debians Radovan Garabik lade till att ett sådant förslag har lagts fram åtminstone två gånger tidigare och redan har bifallits.

Användarnas konfigurationsfiler. Jamin Collins föreslog att användares konfigurationsfiler skulle flyttas till under ~/.etc så att de inte längre skulle skräpa ned hemkatalogen. Detta diskuterades även på FHS-listan. Colin Watson förklarade att detta skulle gå emot vad den stora majoriteten av den uppströmsprogramvara vi paketerar gör, och vad samma programvara skulle göra om folk kompilerar dem själva. Lars Wirzenius skulle hellre använda en tidsmaskin för att rätta det på 1970-talet, eftersom det är för sent nu.

LyX flyttat till huvudarkivet. LyX, ett nästan-WYSIWYG-skal för LaTeX som kör under X Window System, har slutligen sänts in till huvudarkivet. Detta möjliggjordes av att den tidigare icke-fria GUI-verktygslådan Xforms bytte sin licens mot GNU Lesser General Public License, dess 1.0-final-version släpptes och sändes in till huvudarkivet i mitten av december.

C++-övergången till GCC 3.2 färdig. Ryan Murray tillkännagav att C++-övergångsplanen för GCC 3.2 är redo att sättas i verket. Eftersom GCC 3.2 har bytt C++-ABI kan man inte blanda ett C++-bibliotek kompilerat med GCC 3.2 och ett C++-program som kompilerats med en tidigare version, eller omvänt. Vi kommer att bygga om alla C++-paket med gcc-3.2-ABI:et, förutom för libqt2, som kommer att behålla dess nuvarande ABI för kompatibilitet med Woody och tredjepartsprogram byggda med libqt2. Libqt3 kommer använda det nya ABI:et.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 163 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.