Debian Weekly News - 25 mars 2003

Välkommen till årets tolfte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Årets projektledarval avslutas om mindre än en vecka och redan har en del intressanta siffror släppts. Hugh Saunders undrade om någon kunde komma på något mer frustrerande än att försöka läsa en Debianlista från ett Hotmailkonto. Alberto Gonzalez Iniesta svarade snabbt med en uppsättning program för att hantera just detta under GNU/Linux.

Status för DPL-valet. Manoj Srivastava sände ut den avslutande röstanmodan för det pågående valet av Debianprojektledare (DPL). Omkring 50% av Debianutvecklarna har redan röstat, övriga kan lägga sina röster fram till den 29 mars. Manoj är även bekymrad över det stora antalet ogillade röstsedlar och undersökte dem manuellt. 140 röster ogillades och ingen av dem kom från Mutt, även om det är det e-postprogram som används mest. Moshe Zadka, en av kandidaterna, sänd ett brev som anger att han inte har förtroende för sekreterarens integritet och bad om att en oberoende Debianutvecklare kontrollräknade.

Projektet Trusted Debian. Projektet Trusted Debian har som mål att skapa en väldigt säker men användbar GNU/Linuxplattform. För att uppnå detta kommer projektet använda de för tillfället tillgängliga säkerhetslösningarna för GNU/Linux (som kärnpatchar, kompilatorpatchar, säkerhetsrelaterade program och tekniker) och väva samman dessa till en väldigt säker plattform. Trusted Debian är en uppgradering för Debian GNU/Linux 3.som ger skydd mot exekvering av stacken, slumpmässigt utseende på minnesrymden, FreeS/WAN och några av de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Problem med Mozillabibliotek. Josselin Mouette diskuterade ett dilemma med det sätt Mozillabibliotek hanteras för närvarande. Paketen innehåller inte något SONAME och används endast av Mozilla (och Galeon). Bibliotek i /usr/lib måste tillhandahålla ett SONAME och därför får inte biblioteken läggas i den katalogen. Om vi lägger in ett SONAME blir vi inkompatibla med andra Linuxdistributioners bibliotek, men om vi lägger biblioteken någon annanstans ser inte länkaren dem.

Resultat från bug squash-festen. En bug squash-fest ägde rum föregående veckoslut. Bas Zoetekouw tackade alla deltagare och kungjorde resultaten. Enligt IRC-loggen, deltog omkring 30 personer i festen. De producerade 58 paket som sändes in till katalogen incoming/DELAYED, vilka stängde totalt 89 felrapporter. Tyvärr finns det fortfarande 789 kritiska fel kvar.

Stöd för filsystemsetiketter. Theodore Ts'o avslöjade sina planer om att släppa ett nytt delat bibliotek, libblkid, som används för att tolka UUID=- och LABEL=-identifierare. Eftersom den kommer använda en cachefil började en diskussion om huruvida denna fil bör läggas i /etc eller i/var.

Debian på Rebel NetWinder. Dan ”overridex” McCombs förklarade att han installerat Debian 3.0 (Woody) på en Rebel NetWinder 3100. Dessa datorer består av en liten grå och mörkblå låda med en Transmeta Crusoe-processor och 128 Mbyte RAM. De kör normalt Red Hat Linux, men Dan föredrar Debian för dess stabilitet och enkla säkerhetsuppdateringar. Han beskrev alla steg som behövs för att installera och få igång Debian.

Varför delad källkod inte är öppen källkod. Även om det till leda har diskuterats på andra platser argumenterade Robin ”Roblimo” Miller att den största praktiska skillnaden mellan öppen källkod och ”shared source” (sv. delad källkod) oftast förbises. Han förklarade att du kan ändra program med öppen källkod för att passa din dator (och annan programvara), medan delad källkod bara låter dig ändra din dator (och annan programvara) för att passa programmet med delad källkod. Han drog slutsatsen att licensiering av programvara genomgår en snabb utveckling, men att delad källkod inte ens är besläktad med öppen källkod på något påtagligt sätt.

KDE i Sid komplett till slut. Debian Planet rapporterade att de sista komponenterna i KDE 3.1.1 nu har tagits in i den instabila (Sid) utgåvans arkiv. Paketen kdepim och kdenetwork ogillades först förra veckan på grund av smärre problem med copyright-filen. Detta har lösts och båda paketen är slutligen tillgängliga i det instabila arkivet, vilket sammanfaller med den officiella utgivningen av KDE 3.1.1.

Bestämma förvald webbläsare. Xavier Roche undrade om det bästa sättet att upptäcka förvald webbläsare på ett Debiansystem. Det påpekades att sensible-browser gör just detta, men John Goerzen tyckte att ett sådant systemomfattande förval i onödan tvingar alla användare att använda vad root föredrar. David B. Harris noterade dock att sensible-browser är explicit till för Debianutvecklare. Miljövariabeln $BROWSER används för att bestämma varje användares förvalda webbläsare.

En nyanländs erfarenheter av Debian. Digital Drip har en artikel som beskriver en nyanländs erfarenheter av att installera och konfigurera Debian. Skribenten börjar med den vanliga attityden att Debian kan vara en av de ”mest brutala upplevelserna i ditt datorliv om du inte är förberedd”. Efter att ha gått igenom installationen och konfigurerat ett Debiansystem var dock skribenten imponerad över Debians hastighet, stabilitet och utmärkta pakethantering.

Körbara cd. På Debian Planet förekom en kort diskussion om startbara cd-rom:ar baserade på Debian. Dessa cd kan användas för att köra GNU/Linux utan att först behöva installera det på hårddisken. Bland distributionerna som nämndes fanns det vördnadsvärda Knoppix, Metadistros (spanska), Gnoppix (tyska), Morphix, Damn Small Linux och TrX Firewall. Inte att förglömma finns det flera förekomster av startbara visitkort och brandväggssystemet Gibraltar.

Mini-cd för Woodyskrivbord. Marcus Moeller tillkännagav ISO-avbildningar för miniwoody version 1.1. Distributionen innehåller den nuvarande stabila versionen av KDE 3.1.1 och har modifierats för att lättare kunna installeras. Konfigurationen av XFree86 sägs vara enklare än i den vanliga Debianinstallationen då automatisk maskinvarudetektering lättare kan nås av base-config.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 176 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.