Debian Weekly News - 29 april 2003

Välkommen till årets 17:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Robin Miller publicerade en artikel på Newsforge där han diskuterar varför programmerare skriver fri programvara. En liknande artikel på Cybernaut handlar om samma tema men drar andra slutsatser. Slashdots läsare har också tagit åt sig och diskuterat de båda artiklarna.

Ta bort Pike 0.6 och Roxen 1.3. Turbo Fredriksson rapporterade att han diskuterat att ta bort Pike version 0.6 med Marek Habersack, som är ansvarig för paketet. Pike version 0.6 och 7.0 innehåller allvarliga problem och har redan ersatts av 7.2 och 7.4, men eftersom Roxen 1.3 kräver Pike 0.6 kommer det, tillsammans med Pike 0.6, att tas bort från den instabila utgåvan och uttestningsutgåvan. De som använder Roxen 1.3 uppmanas å det bestämdaste att byta till Caudium, vilket bör fungera som en direkt ersättning.

Debians licens för fri programvara? Jörg Wendland undrade om det finns någon licens som byggts enligt Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) och som återspeglar DFSG:s och Debians syn på fri programvara i allmänhet. Henning Makholm förklarade att folk normalt kommer överens om huruvida en bestämd licens är fri eller inte, men att det inte finns någon som helst enighet om vilket av de många sätt man kan konstruera en fri licens på som är ”bäst”.

Föreslaget uttalande om GNU FDL. Anthony Towns föreslog ett uttalande om GNU Free Documentation License (FDL). I november 2002 släppte Free Software Foundation, efter en lång konsultationsperiod, version 1.2 av GNU FDL. Tyvärr togs det inte hänsyn till några av de frågeställningar som väckts av medlemmar av Debianprojektet, och som sådan kan GNU FDL gälla för verk som inte klarar DFSG.

Installera Debian över ett fjärrsystem med GNU/Linux. Detta dokument beskriver de steg som behövs för att ersätta det operativsystem som kör på ett fjärrsystem med Debian. Proceduren använder ssh för att ansluta och är beroende av att en chroot-miljö är tillgänglig under installationen. Författaren beskriver i detalj hur han fjärrkonverterade ett Red Hat-system till ett Debiansystem, även om det borde kunna användas för alla GNU/Linux-varianter och möjligen även liknande system.

Debian-Ham 0.5 släppt. En ny Debian-Ham har till slut släppts med den senaste tlf (0.8.19) och cwdaemon som inmatningsprogram. Debian-Ham är en tvådiskettsdistribution som riktar sig mot amatörradioanvändare och är specifikt formgiven för tävling och loggning. Det använder för närvarande en LILO-startdiskett med en minix-rootdisk. Nätverksstöd inkluderas för att ansluta till ett DX-kluster.

Eliminera tillägg i programfilnamn. Efter en tidigare diskussion i ämnet, föreslog Joey Hess en ändring i Debians policy så att när skript installeras i en katalog i systemets PATH skall skriptnamnet inte innehålla något tillägg som .sh eller .pl. Sådana språktillägg ger problem när ett program skrivs om och gör det svårare att skriva kommandonamn. De ser även oprofessionella ut och går emot Unixtraditionen.

PEAR-paket i Debian? Piotr Roszatycki undrade om vilka steg som behöver tas för att få paketen från PHP Extension and Application Repository (PEAR) in i Debian. PEAR är ett ramverk och distributionssystem för återanvändbara PHP-komponenter. Steve Langasek föreslog att man skulle använda en struktur liknande den för paketering av Perlmoduler.

Översätta Debiantips. Joel Baker rapporterade att paketet fortunes-debian-hints, vilket innehåller tips om hur man använder Debian, nu har kommit in i uttestningsutgåvan. Han undrade om det fanns något sätt att underhålla översättningar av ”fortune”-data utan att behöva lokalanpassade paket. Andreas Tille nämnde att fortunes-de har paketerats så att det ger tyska citat på rätt plats.

Mer om Libpng-paketet. Josselin Mouette rapporterade om några problem som orsakats av nyligen insända libpng-paket. Libpng12-paketen är nya namn på libpng3, medan libpng10 är de tidigare libpng2. Skälet till att det fortfarande finns två versioner i systemet är att gdk-imlib1 och GNOME 1 fortfarande länkas mot libpng2 på andra större distributioner. För att bibehålla binärkompatibilitet med dem länkas vår gdk-imlib1 fortfarande mot libpng2.

Kommer Debian sluta stöda i386? Jochen Friedrich noterade att på grund av GCC 3.2 kräver det nya libstdc++5-paketet en 80486-processor eller nyare, den gamla 80386 på vilket Linux startades, stöds inte längre. På grund av det undrade Matthias Klose huruvida Debian bör fortsätta stöda i386 som en målarkitektur.

Starta Debian från en USB-pinne. Matthias Müller skapade ett dokument där han beskriver hur man konfigurerar en pc och modifierar Knoppix så att det kan starta från en USB-pinne med ett bantat GNU/Linuxsystem. Du måste modifiera startavbildningen så att alla relevanta USB-moduler laddas. Dessutom måste systemet sova i några sekunder medan modulerna försöker känna igen minnepinnen.

Paketera andra initsystem? Joachim Breitner undrade om tiden är inne för att paketera simpleinit. Miquel van Smoorenburg har delat av sysv-rc från sysvinit så att andra mekanismer enkelt kan stödas. Ted T'so tillade att ett stort problem med Richard Goochs simpleinit är att det funktionellt skiljer sig mycket från de normala System V-initskript Debian använder.

Skriva om grep-dctrl. Antti-Juhani Kaijanaho rapporterade att han håller på att skriva om grep-dctrl. Målet med omskrivningen är att öka hastigheten gentemot den tidigare versionen samtidigt man blir av med de största felen i den gamla koden. Den nya grep-dctrl kommer också kunna kombinera sökningar booleskt. Han söker folk som kan testa den nya koden och har angivit en CVS-adress.

Inlåst programvara. I en gästartikel diskuterar Brendan Scott termen ”proprietary software” (på svenska ungefär stängd/ofri programvara eller företagsegen programvara) som ofta används som motsatsen mot fri programvara. Han menar att GPL:ad programvara är lika ”proprietary” som programvara med en slutanvändarlicens, det är bara licensgivaren som äger programvaran. Fri programvara ger dock användaren fler rättigheter. Han föreslår en alternativ, lämpligare, term i ”lock-in software” (ungefär inlåst programvara). Andra termer, bland annat hostageware identifieras, men antas inte.

Mot programvarupatent i Europa. Eurolinuxinitiativet har sagt att europaparlamentet troligen kommer godta ett direktiv om programvarupatent (”Direktiv om patentbarheten för datorimplementerade uppfinningar”), troligen med hjälpsamma tillägg i maj 2003. Som intresserad av programvarutveckling har du möjlighet att delta. Eftersom deltagande kan influera beslutet ber de, tillsammans med FSF Europe, dig att delta.

Pythonfrivilliga sökes för AGNULA. FSF Europe söker frivilliga för att ersätta en icke-fri komponent i ”A GNU/Linux Audio Distribution” (AGNULA). AGNULA är två GNU/Linux-distributioner för de som professionellt arbetar med ljud med enbart fri programvara, baserade på Debian GNU/Linux och Red Hat Linux. Programmet ifråga är jMax, en visuell programmeringsmiljö för att bygga interaktiva musikaliska och multimediala program. Den troligaste lösningen på problemet är att skapa ett Pythonbaserat GUI för jMax med fri programvara.

Trusted Debian släppt. Version 1.0 av Trusted Debian har släppts. Programmet startades i oktober 2002 med en betaversion i mars 2003. Trusted Debian är baserad på Debian men är inte Debian och har därför inte någon direkt relation till Debianprojektet. Målet med projektet är att tillhandahålla en mycket säker men användbar GNU/Linuxplattform.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 193 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Tom Eykens, Y Giridhar Appaji Nag och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.