Debian Weekly News - 20 maj 2003

Välkommen till årets 20:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Medan Debian fortfarande slåss mot en del problem i GCC 3.2 har kompilatorutvecklarna tydligen redan släppt version 3.3. Libranet har släppt version 2.8. En trevlig recension av denna utgåva finns här och ytterligare en här.

Debianledaren delegerar. Martin Michlmayr rapporterade om det arbete han utfört de senaste veckorna. Manoj Srivastava kommer fortsätta fungera som projektsekreterare och Matt Zimmerman har blivit full medlem i säkerhetsgruppen. Om du vill hjälpa till med säkerheten så är det bara att hjälpa till. Dessutom är nu Debians medlemskap och representanter i andra organisationer dokumenterade.

Rapport från Webb.it. Federico Di Gregorio skrev en rapport om Debians närvaro vid Webb.it-mässan som ägde rum den 9-11 maj i Padova, Italien. Mer än 1000 seminarier hölls under mässan. Italienskt Debianfolk träffade en hel del andra personer intresserade av fri programvara, installerade Debian på några maskiner, signerade GPG-nycklar, deltog i och höll seminarier och visade besökare ett kluster med 4 Xbox-maskiner som körde Debian.

Hålla reda på saknade Debianutvecklare. James Troup kungjorde vad som kommer göras för att hantera utvecklare som är saknade. Den 12 mars sände han ut utvecklar-ping till 191 möjligen inaktiva Debianutvecklare. 34 brev studsade, 28 utvecklare svarade och bad om att avskrivas från projektet, 10 svarade att de fortfarande var aktiva och 90 svarade inte inom den två månaders tidsram som fastsattes. En del konton kommer inaktiveras inom en nära framtid.

Hantera donationer för Debian. Martin Michlmayr berättade att Mako Hill kommer sammanställa en lista över donationer till Debianprojektet som tagits emot utanför SPI och ffis, två ideella organisationer som hjälper Debian. Personer som fortfarande förvaltar Debianpengar (t.ex från tidigare mässor) ombeds ta kontakt med honom.

Ikon eller ingen ikon i menyer? Någon föreslog att en standardikon skulle användas i fönsterhanterarmenyer för de program som inte tillhandahåller någon egen. Lars Wirzenius argumenterade mot idén, eftersom tanken med en ikon är att vara en visuell symbol för programmet och inte en slumpmässig bild.

Några viktiga övergivna paket. Martin Michlmayr kungjorde att han övergivit flera paket. Många av dessa paket har antingen orättade kritiska fel eller har inte sänts in av den ansvarige på ett tag. Han ber frivilliga att rätta dessa fel och i slutändan ta över paketen.

Viktig ändring i lm-sensors. David Maze rapporterade att binärgränssnittet i libsensors1 har ändrats mellan lm-sensors 2.6.5 och 2.7.0 utan någon motsvarande ändring i bibliotekts so-namn. Rätt lösning vore att ändra so-namnet vilket måste göra uppströms, som ännu inte svarat. Det har föreslagits att bibliotekets so-namn skulle ändras inom Debian under tiden.

Översättningsdispyt om ändrat utseende. En dispyt har uppstått mellan Apacheutvecklarna och den franska översättargruppen. Orsaken är att formatet på paketbeskrivningen för den franska översättningen har ändrats så att den inte längre stämmer överens med originalet. Matthias Urlichs tillade att enligt hans mening finns det helt giltiga skäl att formatera om beskrivningen eftersom engelsk text oftast är kortare än motsvarigheten på andra språk.

Stöd för säkerhet i uttestningsutgåvan. Chris Leishman skrev en text där han beskriver varför Debian bör ha säkerhetsstöd även i uttestningsutgåvan. Matt Zimmerman förklarar att rättade paket automatiskt kommer komma över från den instabila utgåvan till uttestningsutgåvan. Om den instabila utgåvan ännu inte innehåller rättade paket vore det bortkastad tid att förbereda uppdateringar för bägge utgåvorna.

Resa till DebConf 3. Joachim Breitner undrade om det är värt att besöka DebConf även om man ännu inte är registrerad utvecklare. Andreas Tille förklarade att DebConf i Bordeaux var det tillfälle då han var som mest produktiv i sitt arbete för Debian. Han tillägger att det roliga är att det finns en stor mängd kompetenta personer att be om hjälp med att lösa problem.

Aktivera GNOME-teckensnittsinställningar. Sander Smeenk upptäckte att hans teckensnittsinställningar lagras men aktiveras inte när han startar om sin X-session. Ross Burton förklarade att XSETTINGS-databasen inte fylls i eftersom Sander inte startar GNOME via gnome-session. När så sker måste man gnome-settings-daemon startas manuellt från startskriptet. Mateusz Papiernik förklarade hur sådan inställningar skrivs till konfigureringsfilen.

Översättning av manualsidor. Denis Barbier noterade att det för närvarande inte finns någon konsenus om huruvida översatta manualsidor bör sändas med de ursprungliga manualsidorna eller inom manpages-xx-paket. Detta leder till konflikter när en översättning först kommer i det sistnämnda och sedan tas med i det förstnämnda (dvs. när det blir en del av uppströms-tarbollen).

Paketarkiv för nya utvecklare. Daniel K. Gebhart tillkännagav Debianmentorprojektet som implementerar ett paketarkiv för personer som har ansökt om att bli Debianutvecklare men som ännu inte tagits upp. Eftersom endast registrerade Debianutvecklare tillåts sända in paket direkt till det officiella Debianarkivet inbjuds framtida utvecklare att använda denna tjänst.

Dela av icke-fri dokumentation. Colin Watson tillkännagav att han till slut delat av icke-fria delar ur paketet doc-linux. Det nya paketet doc-linux-nonfree väntar på välsignelse från ftpmaster, och det kan ta ett tag eftersom det har en monstruös licensfil. För närvarande är strax under 10% av HOWTO- och mini-HOWTO-dokumenten i den icke-fria avdelningen.

Milsten för Debian GNU/FreeBSD. Robert Millan kungjorde att hans GNU/FreeBSD-chroot-fängelse äntligen är fristående och att han kunnat bygga fungerande paket för glibc 2.3, GCC 3.2.3 och binutils inuti fängelset. Tarbollen har sänts in, men han skriver uttryckligen att denna tarboll är oanvändbar för allt annat än utveckling och felrättning.

DFSG-analys av normal-LDP-licensen. Branden Robinson undersökte standardlicensen från Linux Documentation Project (LDP) i detalj. Det är även den mest populära licensen bland LDP-dokument. Han föreslog dock att flera stycken skulle skrivas om, men licensen stämmer i grund och botten överens med Debians riktlinjer för fri programvara.

Nya IPv6-paket. Fabio Massimo Di Nitto tillkännagav några ändringar som skett i arkivet. Fram till nu har policyn varit att hålla alla IPv6-paketversioner i takt med de versioner som finns i huvudarkivet. Det är dags att bryta denna regel med två paket eftersom vi behöver påskynda testprocessen. Det första paketet är ntp-unstable, en cvs-ögonblicksbild av ntp som stöder IPv6 med ett undantag. Det andra paketet är XFree86 4.3 från Daniel Stone som innehåller IPv6-patchen från X.org.

Ändring av stadgar. Manoj Srivastava sände in detta formella förslag att ändra Debians stadgar för att introducera ”Condorcet/Clone Proof SSD”-rösträkning i val och allmänna resolutioner. De föreslagna ändringar är resultatet av hårt arbete som lagts ned av en kommitté på omröstningsmetoder. Förslaget fick det antal sekunderingar som krävdes och den officiella diskussionsperioden tar slut fredagen den 30 maj 23:59:59 UTC 2003.

Testning av de ny omröstningsskripten. Manoj Srivastava utför för tillfället en omröstning för att testa de nya omröstningsskripten. Han kör omröstningen på sin hemmaskin eftersom han avvaktar lösningen på problemet att devotee inte fungerar på potato (vote.debian.org kör potato). Omröstningen innehåller ett bra test på supermajoritetsberäkningarna eftersom två av alternativen kräver supermajoritet. Testomröstningen innebär att välja en av nio färger, och som Manoj sade: ”Låt den bästa färgen vinna.”

Stöd för mediatypen Ogg. Ray Dassen rapporterade att Oggs bitströmsformat har tilldelats en officiell MIME-typ i RFC 3534. Det vore trevligt att se Debian stöda denna MIME-typ så fort som möjligt. Oggs bitströmsformat är behållarformatet som används av den välkända ljudkodningen Ogg Vorbis. Ray bifogade en inkomplett lista över paket som kräver ändringar.

Debians ståndpunkt gentemot SCO:s anklagelser. Under den gångna veckan har det frågats, vid flera tillfällen, huruvida de anklagelser som SCO, tidigare kända som Caldera, en GNU/Linux-inriktad firma, lagt fram påverkar Debianprojektet. Ray Dassen förklarade att fallet än så länge innehåller anklagelser och rykten från ett företag som är på väg att försvinna. De har ännu inte lagt fram något som kan anses som bevis, medan det har funnits konkreta indikationer på att SCO själva brutit mot GPL genom att inkludera GPL:ad filsystemskod från Linuxkärnan i sin egen företagsegna kärna (Unixware?). En detaljerad analys släpptes tidigare av Open Source Initiative.

Rapport från IFIT-konferensen. En rapport om Debians närvaro vid IFIT (Informationday Free Information Technology), vilken ägde rum den 9 och 10 maj i Innsbruck, Österrike, är tillgänglig. Konferensen inleddes med en paneldiskussion med politiker och fortsatte med flera seminarier som gav en mer detaljerad insyn i flera paket, inklusive Debians utvecklingsmodell.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 184 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Dan Hunt, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.