Debian Weekly News - 8 juli 2003

Välkommen till årets 27:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. En professor från universitetet i Göttingen ifrågasatte huruvida GPL kan åberopas i Tyskland; det tyska institutet för juridiska frågor rörande fri och öppen programvara analyserade studien och upptäckte flera problem med den. Staden Austin, i Texas, USA, är en av de senaste myndigheterna som testar Linux. Några stora företag samarbetar dessutom med att använda Linux i elektroniska konsumentprodukter.

Kommentarer på GNOME 2-övergången. Drew Scott Daniels sände in en sammanfattning av status för GNOME 2-övergången. Christian Marillat rapporterade att GNOME 2-paketen till slut är i uttestningsutgåvan och att några paket som saknas kommer följa efter inom kort.

Ta bort RFC:er från dokumentation. Javier Fernández-Sanguino Peña bad att RFC:er skulle tas bort från paket i Debians (fria) huvuddistribution. Eftersom doc-rfc-paketet har flyttats till non-free har han klonat felrapporten och tilldelat den till andra paket som tillhandahåller RFC:er. För en komplett lista, se felrapporten. Det verkar dock som om några RFC:er kan vara DFSG-fria, troligen de allra tidigaste. Paketansvariga bör själva kontakta Internet Society.

Debian för ideella organisationer. Mako Hill presenterade ett nytt underprojekt vid namn Debian för ideella organisationer. Målet är att sammanställa en underdistribution som täcker deras behov. Om de är stora och tillräckligt tekniskt delaktiga för att behöva sin egen server använder de troligen redan GNU/Linux. För dagligt bruk använder de flesta dock stängda operativsystem. I motsats till många grupper av användare som är svåra att övertala vill många ideella organisationer använda GNU/Linux på sina arbetsstationer och väntar bara på att någon skall ”göra det lätt för dem”. Det är just vad det här underprojektet vill göra.

Stöd för teckenkodningar i menyer. Bill Allombert rapporterade att det nu är möjligt att välja vilken teckenkodning som används för att skriva filer som genereras av menu i en menu-method, dvs. för en fönsterhanterare. Bill sade att det är väldigt viktigt att menymetoder uppdateras med en teckenkodningsinställning, något som gör det möjligt att aktivera översättningar av menyer som standard.

Fel nr 200000: Använda Using för Debconf. Michel Grentzinger sände in felrapport 200000 där han bad att paketet i fråga skulle gå över till att använda gettext för sina debconfmallar. Felrapporten understryker det arbete som läggs ned av lokalanpassningsgrupperna, huvudsakligen de franska och brasilianska, som aktivt sänder in felrapporter och patchar för att hjälpa paketansvariga att gå över till po-debconf-formatet.

Men vilken distribution? Charles Arthur från ”The Independent”, ett brittiskt program, skrev en artikel om GNU/Linux för nybörjare. Han valde Debian eftersom pingvinen på kartongen såg vänlig ut, men läste inte igenom dokumentationen och snubblade in i det textbaserade installationsprogrammet. Och vad värre är, han verkade tycka att det var dåligt med en kommandorad. Kanske är Debian inte användbart för alla.

Intervju med Russell Coker. Sam Varghese från The Age intervjuade Russell Coker. Russell är en av de som har bidragit ordentligt till NSA:s projekt SE Linux. Russell berättar om hur han kom att jobba med datorer, hans jobb med Debian och SE Linux och t.ex hur folk från fri programvaru-miljön får jobb.

Licenser för dokumentation. Emma Jane Hogbin fick kommentarer på att hennes val av GNU Free Documentation License (FDL) för ett guidedokument hon skrev kanske inte gör det fritt enligt Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Hon avser inte att använda invarianta stycken, så hon förstod inte varför det skulle vara något problem. Brian Nelson påpekade att Anthony Towns förslag anser FDL vara DFSG-fri om invarianta stycken inte används.

Fördelar med OASIS-medlemskap. Mark Johnson förklarade fördelarna med ett medlemskap i Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Det gör att Debian är representerat vid en av de största grupperna inom standardisering av XML, och gör att Debian är den enda GNU/Linux-distributionen som har något att säga till om där. Till exempel sitter Mark och Ardo van Rangelrooij i den tekniska kommittén för ”Entity Resolution”, som för närvarande arbetar på specifikationen för XML-kataloger. Mycket få Debianutvecklare har dock valt att dra fördel av OASIS-medlemskapet och Mark samlar in medel för att täcka medlemsavgiften.

Stöd för NEWS.Debian finns nu. Joey Hess rapporterade att, tack vare Matt Zimmerman och Joe Drew, kommer apt-listchanges nu att visa poster ur NEWS.Debian för uppgraderade paket. Dessa visas före vanliga ändringsloggsposter, och Matt planerar att senare göra det möjligt att ställa in det så att det endast visar nyheter om användaren vill det (lämpligare för de som använder den stabila utgåvan). NEWS.Debian-filen installeras som /usr/share/doc/<package>/NEWS.Debian.gz. Den är alltid komprimerad och heter alltid så.

Minidistribution av Debian för disklösa routrar. Vadim Berkgaut presenterade ett nytt projekt vars mål är att få Debian att starta från flash och fungera från ett filsystem i minne. Den producerar ett start-”omslag” för Debian som är avsett för disklösa klienter. Projektet innehåller Debian Woody (den stabila utgåvan) med några paket från Sarge (uttestningsutgåvan) för att ge stöd för 2.5-kärnor. Den startar i två steg: först kopierar ett skript på initrd rotfilsystemet från flash till tmpfs och gör tmpfs till den nya roten, och sedan kör init som vanligt. Vadim vill gärna få kommentarer på projektet.

Slutföra DDP-policyn. Javier Fernández-Sanguino Peña föreslog att utkastet till Debian Documentation Project-policy skulle publiceras på Debians webbplats. Ingen har uttalat sig negativ om det dokument Javier presenterade som förslag och frågor om licensiering och dokumentation verkar ofta dyka upp. En publicering skulle ge dokumentet en större publik, och med hjälp skulle Javier kanske kunna ta bort ”utkast”-statusen från dokumentet.

Debian vid konferenser i Europa. Debian rapporterade att flera utvecklare kommer träffas i Metz, Frankrike, den 9-12 juli vid Libre Software Meeting. Den 10-13 juli kommer flera utvecklare och användare att bevista LinuxTag in Karlsruhe, Tyskland, där de kommer driva en monter och hålla en endagskonferens och hålla ytterligare föredrag. Därefter, 18-19 juli, kommer flertalet Debianutvecklare träffas på årets Debiankonferens i Oslo, Norge, som föregås av en hacksession.

Förklaring av FDL-problemet. Michael Crawford summerade varför Debianmiljön har kommit fram till att GNU Free Documentation License faktiskt inte alls är en fri licens, och börjat arbeta på att ta bort GFDL-licensierade verk från sin huvuddistribution. Dessa dokument kommer endast vara tillgängliga i non-free som många aldrig av princip av installerar och cd-rom-distributörer inte kan distribuera i sin helhet eftersom licenserna för paketen förbjuder det.

Guide för att överleva GNU/Linux-skrivbord. Graham Williams bok Guide to GNU/Linux Desktop Survival introducerades på OSNews.com som en ”bra överlevnadsguide för Debianskrivbordet som täcker alla de större program en användare behöver använda.” Målet med boken är att snabbt få igång läsaren med GNU/Linux och att producera en rolig och produktiv miljö. Den guidar en mellan de olika delarna i ett GNU/Linux-system med fokus på att få skrivbordsmiljön att göra det man vill.

Status för KDE för Sarge. Drew Scott Daniels undrade vad status var på KDE och hur det kommer in i Sarge (uttestningsutgåvan). Han noterade att det finns några kritiska fel i kdelibs, även om arbetet på kdelibs verkar fortgå. Tomas Pospisek rapporterade att några problem har lösts, men att arbetet på kdelibs börjar bli problematiskt på grund av den långa tid det tar att kompilera. Han undrade om kdelibs skulle tas isär eftersom det inte är många som har råd att kompilera, köra och testa den aktuella CVS-versionen.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sex paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 191 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, John Watts, Dan Hunt och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.