Debian Weekly News - 9 december 2003

Välkommen till årets 49:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det var inte bara Debians servrar som var måltavla för inbrott, utan även en av Gentoos servrar, tillsammans med Free Software Foundations Savannah-system. Wired News förklarade LinEx, den spanska Debianvariantens bakgrund och sammanhang.

HP utökar Debiansupport. Hewlett-Packard planerar att utöka sitt supporterbjudande till kunder som kör Debian GNU/Linux. Enligt Bdale Garbee, HP:s tekniske chef med ansvar för Linux och tidigare projektledare för Debian, ”[jobbar] HP Services just nu på några projekt för att öka antal och kvalitet på de supportmöjligheter de kan erbjuda kunder som vill köra Debian.” Hittills har HP:s Debiansupport endast bestått av begränsade tjänster vid förfrågan.

Utkast till ny policy för webbservrar. Joey Hess skrev ett förslag till utkast till en ny policy för webbservrar. Joey påpekade olika problem i den nuvarande policyn, många av vilka beror på ett namnrymdsproblem. Debian använder den förvalda toppnivånamnrymden för webbservrar för innehåll som tillhandahålls av Debian, vilket inte ger administratörerna tillräcklig kontroll. Det sätt Joeys föreslagna policy är skriven betyder att den kan antas utan att det krävs omedelbara ändringar överallt, men först ber om han om kommentarer.

Status för återställningen. James Troup skrev en uppdatering om återställningen av Debians servrar efter inbrotten. Paket kan sändas in igen genom de anonyma insändningsköerna och en ny nyckel har skapats för automatisk signering av Releasefilen. Paketen kommer inte att kompileras om för andra arkitekturer eftersom kompileringsservrarna måst kontrolleras, uppdateras, tätas och om-LDAP:as.

Nytt om utgivningen av Sarge. Anthony Towns rapporterade om de framsteg som gjorts med förberedelsen av Sarge, fastän antalet fel har ökat rätt konstant. Han medger att vi inte är i en sådan sits att vi kan sätta en tidsplan för när utgivningen skall ske och tillägger att det helt enkelt inte kan godtas att kritiska, grava eller allvarliga fel är öppna under en längre tidsperiod. Underförstått ber han paketansvariga att se efter sina paket och rätta de kvarstående felen så att vi kan komma närmare att ge ut systemet.

Anacondabaserade cd-avbildningar för Sarge. Ian Murdock rapporterade att inofficiella Sargebaserade iso-avbildningar med installationsprogrammet Anaconda finns att tillgå från Progeny. De innehåller verktyget picax, som bygger Anacondabaserade installation-cd:ar från ett Debianarkiv. Det finns dock funktioner som inte fungerar ännu, och det rekommenderas inte i en produktionsmiljö.

Signaturer på Debianpaket. Goswin von Brederlow föreslog att digitala signaturer skulle användas och distribueras tillsammans med binära paket utöver den nuvarande kedjan som består av signerade Release-filer och refererade Packages-filer och binärpaket. Bland förslagen fanns att signera binärpaket och att signaturerna skulle distribueras separat. Joey Hess påpekade att det enklaste sättet att angripa detta är att återställa ett Debianpaket med ett känt säkerhetshål men en giltig signatur.

Underprojekt för Debian i företagsmiljö. Anders Salomon drog igång planer om att skapa ett nytt underprojekt inom Debian. Målen på lång sikt är möjligheten att skapa en annan gren, säkerhetsuppdateringar på denna gren, osv. Mål på kort sikt är en företagskärna, arbete med säkerheten och ett förbättrat installationsprogram.

Tidsplan för Debian UserLinux. Bruce Perens presenterade första iterationen av ett vitpapper för UserLinux. Han föreslog en ideell organisation som ansvarig för operativsystemet med anknutna kommersiella företag som tillhandahåller tjänster och teknik för UserLinuxdistributionen. Theodore Ts'o påpekade att det vore viktigt att även stöda oberoende programvaruåterförsäljare som tillhandahåller företagsegna lösningar.

Bygga om distributionen. Steve Kemp har experimenterat med att skapa en tätad Debianavläggare, vilket i huvudsak betyder att kompilera om saker med en kompilator som skyddar stacken, använda formatskydd och vidmakthålla policyer, osv. Istället för att installera de nya tätade paketen ovanpå Debians stabila utgåva vill han skapa en parallell distribution och även tillhandahålla cd-avbildningar.

Nätverksinstallation av Debian. Tim Krieglstein rapporterade om sina försök att installera ett Debianmaskinkluster med PXE, DHCP och en uppsättning handskrivna skript. Första steget startar, partitionerar hårddisken, kör debootstrap och installerar grub. Andra steget körs efter omstart och installerar debconf och andra paket.

Debian-cd:ar för WSIS. Mako Hill rapporterade att man kommer dela ut cd:ar vid World Summit on the Information Society (WSIS). De baseras på Morphix och innehåller GNOME, GNUCash, Gnumeric, OpenOffice.org, Mozilla, GIMP, Evolution, XMMS, Bluefish och några andra saker.

Uppdaterade Debian-cd-avbildningar. Philip Hands presenterade nya cd-avbildningar för den senaste uppdateringen (3.0r2). Man var tvungna att ta bort några paket då avbildningarna först blev större än 650 Mbyte. Steve Kemp producerade de flesta av avbildningarna.

Tidsplan för Debian-Installer. Joey Hess rapporterade att cvs-arkivet på cvs.debian.org är tillbaka men att alla pserver-konton har stängts av. Senare publicerade Joey en tidsplan där inga ändringar av strängar skall göras efter den 21 december. Testning av den andra betaversionen påbörjas den 28 december.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.