Debian Weekly News - 25 maj 2004

Välkommen till årets 21:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Juniutgåvan av Australian Personal Computer magazine innehåller en Debian 3.0-dvd och en installationsguide. Vi har fått veta att användare även kan installera Debian sömlöst genom Overclockix, ytterligare en variant av Knoppix.

Debian från grunden. John Goerzen presenterade en räddnings-cd, eller snarare installations-cd, som han kallar Debian From Scratch (DFS) (Debian från grunden). Cd:n stöder alla större filsystem och har de vanliga, och några av de ovanliga, räddningsverktygen. DFS kan användas som ett Gentooliknande installationsprogram för i386 Woody, i386 Sarge, i386 Sid eller amd64 Sid. John kommer skapa paket av de skript han använt för att bygga cd:n inom kort.

Fel vid paketbygge. Goswin von Brederlow undrade hur allvarligt det är om ett paket inte bygger på en given arkitektur på grund av att uname används istället för dpkg-architecture. Anropet kommer misslyckas på arkitekturer där Debians arkitektursträng skiljer sig från arkitektursträngen i Linuxkärnan, t.ex när man kör ett i386-system på en amd64-maskin. Thiemo Seufer hävdade att bara ett fåtal paket påverkas av detta eftersom mipsel också rapporterar mips som Linuxarkitektur, så de flesta av dessa fel borde ha upptäckts vid det här laget.

Hur deklarerar man versionsberoenden? Andrew Pollock undrade hur man beräknar versionsberoenden på bibliotek, då paketet inte verkade fungera med en gammal version av biblioteket. Matt Zimmerman förklarade att bibliotekspaketet måste justeras för shlibs om det tar in inkompatibla ändringar.

Linuxkärna 2.6.6 för SE/Linux i386. Luke Kenneth Casson Leighton presenterade nya Debianpaket med kärnavbildningar för Linux 2.6.6 och SE Linux eftersom han tror att folk med äventyrslusta kan komma att vilja testa SE Linux från senaste CVS:en, men inte nödvändigtvis inte vill göra sig besväret att bygga sin egen kärna. Följ även dessa instruktioner.

Beroenden i bassystemet. Joey Hess klagade på användare som fortfarande ändrar på beroenden bassystemet. Alla sådana ändringar kostar debian-installer-gruppen åtminstone två dagars utveckling och testning eftersom de måste få en rättad version av debootstrap in i uttestningsutgåvan. Gruppen som ansvarar för utgivningen deklarerade för en tid sedan att bassystemet var fruset, men det ändras fortfarande på vissa paket.

Paketering av kärnan i Debian. William Lee Irwin III rapporterade hur den nya gruppen för underhåll av kärnan är sammansatt. Den kommer ledas av honom och Al Viro, dessutom har Masanori Goto, Christoph Hellwig och Benjamin Herrenschmidt erbjudit sin hjälp.

Debiankärnor för icke-x86-arkitekturer. Troy Benjegerdes inledde en diskussion om hur man bäst stöder icke-i386-arkitekturer med Debiankärnor. Christoph Hellwig förklarade att han skulle vilja se arkitekturberoende patchar i huvudpaketet. Thiemo Seufer hävdade att den egentliga frågan är hur man skapar kärnor från det.

Skräppost på sändlistorna. Pascal Hakim beräknade lite statistik över hur mycket skräppost (spam) som kommer till Debians sändlistor. För närvarande vidarebefordras bara runt 3,5% av inkommande brev till listprenumeranterna. Varje dag raderas omkring sextio tusen skräpbrev och nästan en och en halv miljon brev skickas till prenumeranterna.

Hur Debians filsystem är uppbyggt. Ivan Savov funderade över att dokumentera vilka sökvägar specifika filer finns i på ett Debiansystem eftersom han fått stora problem med att hitta saker efter att ha bytt från ett annat system. Som ett svar skapade läsarna dokumentet Debian Anatomy i en Wiki så att andra kan bidra.

Dagens Debianpaket får ny formgivning. Andrew Sweger rapporterade att han gett Dagens Debianpaket en ny formgivning, skapat en databas för att hantera inläggen och har börjat lägga in nya paket föreslagna av läsare i sin kö. Han försöker skriva några kommentarer om varje paket i tillägg till beskrivningen för att försöka svara på varför-frågan. Kommentera gärna.

Bättre Kaffe på väg. Arnaud Vandyck rapporterade att Debian kommer vara den första distributionen som paketerar kaffe 1.1.5, som släpps nästa vecka. Denna version tar in flera förbättringar i gnujaxp, lägger till gjdoc som en ersättare för javadoc, med mera.

GNOME 2.6 för Debians instabila utgåva. Sebastien Bacher hävdade att GNOME 2.6 faktiskt är redo att sändas in till Debians instabila utgåva. Det har byggts på nio arkitekturer och arbete pågår på en tionde. Ansvarige för utgivningen håller också med om detta. Som ett första steg har de sänt in GTK 2.4.

Debian Conference 2004. Debianprojektet presenterade årets Debiankonferens, vilken kommer äga rum mellan 26 maj och 5 juni på SESC i Porto Alegre, Brasilien. Detta är en konferens med, av och för Debianutvecklare, intresserade och sofistikerade användare. Programmet består av föredrag och ”birds of a feather”-pass. Detta är en chans för utvecklare att samarbeta under mindre formella former.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. 18 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 174 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.