Debian Weekly News - 23 augusti 2005

Välkommen till årets 34:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Debians projektledare har delegerat till Don Armstrong att besluta i samband med användning av varumärket Debian hos DCC Alliance (som de nu kallar sig). Mick Weiss funderade på att sätta upp torrenter för stora uppsättningar data, inte bara cd- och dvd-avbildningar, utan även videor.

Installera Debian på Sun Blade 150. Nishant Sharma skrev en kort guide om hur man installerar Debian på en Sun Blade 150, en 64-bitarsarbetsstation baserad på UltraSPARC-processorn. Installationen följer de vanliga stegen och använder nätverksinstallationen. Eftersom det är lite klurigt att konfigurera XFree86 ger han ett urklipp från konfigurationsfilen.

Bero på kärnversioner. Masanori Goto (後藤 正徳) noterade att det inte längre går att bygga glibc på 2.4-kärnor på grund av NPTL-trådstödet, vilket kräver vissa specifika versioner av kärnan. Detta ställer till en del problem i och med att fler arkitekturer från NPTL-stöd samtidigt som deras buildd:er fortfarande kör Linux 2.4.

Inkompatibla licenser. Elimar Riesebieter rapporterade att den nya versionen av moc kräver att man använder curl-biblioteket, vilket i sig använder OpenSSL-biblioteket. Detta ställer till problem eftersom moc är licensierat enligt GNU GPL, vilket inte är kompatibelt med OpenSSL-licensen. Torsten Landschoff påpekade att samma sak tidigare hänt med libldap2. Domenico Andreoli verkar vara villig att ställa om curl-biblioteket till att använda GNU TLS.

Använda LSB-initskript. Marco d'Itri övervägde att ställa om initskripten i sina paket till lsb-base, vilket kräver att det får prioriteten viktig. Petter Reinholdtsen förklarade hur man använder LSB endast när det är tillgängligt. Thomas Hood lade till och med märke till att det saknas en förloppsfunktion. Paketet lsb-base har sedan dess flyttats till viktig prioritet, vilket innebär att de funktioner som tillhandahålls kan användas av alla initskript.

Ta bort övergångspaket. Mohammed Adnène Trojette vill ta bort de övergångspaket som krävdes för uppgraderingen från Woody till Sarge eftersom de inte längre krävs för att uppgradera till Etch. Steve Langasek förklarade att uppdateringar inte stöds om man hoppar över en utgåva och att dessa övergångspaket därför bara är onödigt skräp som Debian bör sträva efter att bli av med innan Etch ges ut.

Problematiska cykliska beroenden. Medan han arbetade på piuparts lade Lars Wirzenius märke till att dpkg inte kan ta bort vissa paket, vilka visade sig ha cykliska beroenden. I dessa fall anropar borttagningsskripten ett program från det andra paketet som redan tagits bort, vilket leder till att det misslyckas.

Rapport från den första indiska Debiankonferensen. Sundara Nagarajan skrev en rapport om den första indiska Debiankonferensen. Ramakrishnan Muthukrishnan och Ganesan Rajagopal höll föredrag om Debians filosofi, procedurer och deras erfarenheter med att bli bidragslämnare i Debian. Ganesan tog även upp sin vision om att integrera och ta in andra Indienbaserade projekt inom fri och öppen källkod med Debian.

Stänga gamla felrapporter. Hamish Moffatt undrade när det är lämpligt att stänga felrapporter för ett paket som bara finns i Woody (den gamla stabila utgåvan). Steve Langasek förklarade hur kommandona notfound, found och close fungerar med den nya versionsspårningen och Gustavo Franco bidrog med en länk till en snabbreferens.

Automatisk installation och borttagning. Lars Wirzenius kör piuparts mot Etch har upptäckt ett antal fel som han vill rapportera på rätt sätt. Detta jobb uppskattades av de allra flesta läsarna. Petter Reinholdtsen undrade om arbetet han utför kunde utökas till att testa uppgraderingar från Woody till Sarge och från Sarge till Etch.

Digitala signaturer för felhantering? Javier Fernández-Sanguino Peña var tvungen att nyöppna en felrapport som av misstag stängdes av ett skräppostbrev. Han föreslog att man skulle börja fundera på att implementera autentiseringskontroller i felrapporteringssystemet. Även om de som deltog i diskussionen inte var emot idén bad de att man inte enbart skulle förlita sig på giltiga signaturer från Debianutvecklare.

Namngivning av delade bibliotek. Junichi Uekawa (上川 純一) rapporterade att sättet man tar reda på vilket -dev-paket som hör ihop med ett körtidspaket är att med heuristik titta på Packages för att se vilka paket som genereras från samma källkod. Steve Langasek förklarade flera alternativ till hur man kan hantera detta i samband med libtool.

LDAP-gränssnitt mot felrapporteringssystemet. Andreas Barth tillkännagav att LDAP-gränssnittet mot felrapporteringssystemet (BTS) åter kör på master, på port 10101. Man var tvungen att slå av det på maskinen som kör BTS på grund av bristande datorkraft eftersom den även tillfälligt har hand om arkivet.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Elva paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 190 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.