Debians projektnyheder - 2. december 2013

Velkommen til årets enogtyvende udgave af DPN, Debian-fællesskabets nyhedsbrev. Emner i denne udgave er blandt andre:

Bits fra Release-holdet

Niels Thykier refererede Release-holdets sprint den 23.-24. november i Paris. Niels Thykier vil sammen med Adam D. Barratt være releasemanagers i forbindelse med Jessie, som erstatning for Neil McGovern. Ivo De Decker bliver ny releaseassistent, mens Dann Frazier stopper som kontakt vedrørende den stabile kerne, og Marc HE Brockschmidt, Luk Claes og Steve Langasek stopper som releasewizards. Der er bekymringer angående nogle arkitekturer, i særdeleshed ia64, som ikke længere anses for at være en stopklods ved migreringer til testing. Release-holdet har også besluttet, at det bør være acceptabelt for de fleste uploads til unstable, at blive uploadet med urgency sat til medium, for at mindske forsinkelsen ved migreringer til testing.

Et nyt medlem af Technical Committee

I midten af 2012 modtog Technical Committee (den tekniske komite), som træffer beslutninger angående tekniske uoverensstemmelser i Debian-projektet, nomineringer fra hele projektet vedrørende et muligt nyt medlem. Efter private konsultationer, har Technical Committee besluttet at foreslå Debians projektleder, Lucas Nussbaum, at nominere Keith Packard som nyt medlem. Lucas bekræftede med det samme udnævnelsen. Keith vil dermed sammen med Bdale Garbee, Russ Allbery, Don Armstrong, Andreas Barth, Ian Jackson, Steve Langasek og Colin Watson udgøre Technical Committee. Jeg ser frem til at arbejde i komiteen for at fremme Debians mål som det universelle styresystem, sagde Keith.

Alioth er tilbage

Den 10. november blev Debian-serveren vasks ramt af en katastrofal diskfejl. Maskinen var vært for storage hørende til alioth.debian.org, Debian-tjenesten der kører FusionForge og giver adgang til mange pakningsholds repositories. Efter ti dages intenst arbejde med at genetablere data og flytte Alioth-tjenesten fra en dobbelt vasks-/wagner-opsætning til en ny maskine, moszumanska, kunne Alioth-administratorerne annoncere at Alioth-tjenesten igen var kørende. Opdater dine kendte SSH-nøgler, og kontroller at dine data er tilgængelige på den nye maskine.

Repporter fra mini-DebConf'er i november

I midten af november fandt to mini-DebConf'er sted: Den ene var i Wulai, Taiwan, og den anden i Cambridge, Storbritannien.

Den 9.-11. november var 41 personer fra tre forskellige lande (Taiwan, Kina og Japan) samlet i Wulai, Taiwan, hvor de udvekslede erfaringer om at køre Debian. Under konferencen var der debatter, og man lærte hvordan Debian porteres til en sh4-baseret settop-boks og forskellige ARM-udviklingsplatforme. Andre emner handlede om at anvende Debian til at udvikle noget interessant: Fremstilling af en firebladet helikopter, udvikling af apps til Firefox OS under Debian, implementering af en browser i QML, Big Data, serverudrulning, osv. Links til vidoer og slides fra foredragene, er tilgængelige i afsnittet Schedule på wikisiden.

Mini-DebConf'en i Cambridge blev besøgt af omkring 60 personer i ARM's lokaler, fra den 14. til 17 november. Det begyndte med to dages sprint, afsat til fokuseret hacking. Folk kunne lege med et udvalg af ARM-udviklingsboards. Under sprintseancerne var der også livlig debat om et par emner: Status på ARM-portene i Debian samt automatiseret systemtest. De sidste to dage var helliget mere traditionelle konferenceseancer. To hele dage med foredrag, som dækkede et bredt spektrum af emner: Fra systemtest til git-værktøjer, Debians ftp-holds arbejde til bootstrapping af den nye arm64-port, forbedrede måder at spore og kreditere Debian-bidrag til håndtering af den nye UEFI-verden. Man kan finde flere oplysninger på wikisiden og videooptagelser af foredragene er tilgængelige i forskellige formater.

Bits fra Debian Med-holdet

Andreas Tille sendte nogle bits fra Debian Med-holdet. Ud over at nævne foredrag, som han holdt på konferencer og dækkende en række emner relateret til Debian og open source-software inden for det medicinske område, gjorde Andreas opmærksom på et interview via Jabber med Rajeev Nair, der står for et sundhedsmagasin. Der var debat med fokus på Debians bidrag og open source-software inden for sundhedsområdet, og om hvordan Debian er i forreste linje. Interviewet fik holdet til at sammensætte en artikel rettet mod læsere, med interesse for fri software på det medicinske område, men uden nødvendigvis at have en informatikbaggrund. Debian Med søger nu ideer til hvor artiklen kan udgives. Holdet har været involveret i flere begivenheder, så som Bioinformatics Foundations Codefest i Berlin, hvilket fortsætter Debians bidrag til open source-software inden for det medicinske område. Holdet er ved at planlægge en sprint i februar 2014, og inviterer personer med interesse for at udvikle pakker, der er nyttige inden for sundhedsvæsen og bioinformatik.

Andet nyt

Paul Tagliamonte opfordrede til at indsende forslag til desktoptemaer i Jessie. Bidrag modtages indtil den 5. februar. Flere oplysninger og vejledning i at indsende forslag er tilgængelig på den dedikerede side i Debians wiki.

Sylvestre Ledru annoncerede at foreningen Debian France organiserer en mini-DebConf i Paris, den 18. og 19. januar hos Télécom ParisTech. Besøg wikisiden for at blive tilmeldt eller for at registrere et foredrag.

Moray Allan opfordrede frivillige til at blive aktive i DebConf-holdet, for at hjælpe med at forberede DebConf14, der finder sted sommeren 2014 i Portland, USA. Moray tilkendegav også, at alle der er interesserede i at foreslå et bud på hvor DebConf15 skal finde sted, skal give besked på DebConf-holdets postliste, samt at materialet skal være parat senest den 31. december.

Kommende begivenheder

Der er en kommende Debian-relateret begivenhed:

Man finder flere oplysninger om Debian-relaterede arrangementer og foredrag i begivenhedsafsnittet på Debians websted, ellers kan man tegne abonnement på en af vores arrangementspostlister dækkende forskellige områder: Europa, Holland, spansktalende Amerika, Nordamerika.

Ønsker du at organisere en Debian-stand eller en Debian-installeringsfest? Kender du til andre kommende Debian-relaterede arrangementer? Har du holdt et Debian-foredrag og ønsker at linke til det fra vores foredragsside? Send en engelsksproget e-mail til Debian Events Team.

Nye Debian Contributors

Fem personer er begyndt at vedligeholde pakker siden den foregående udgave af Debian Project News. Hils Thibault Cohen, Torge Szczepanek, Beren Minor, Takanori Suzuki og Peter Roberts velkommen i vores projekt!

Vigtige Debian Security Advisories

Debians Security Team har udgivet bulletiner vedrørende (blandt andre) disse pakker: libav, spip, lighttpd, torque, icedove, curl, chromium-browser, nss, libhttp-body-perl, nginx, quagga, drupal7, sup-mail, nbd og links2. Læs den omhyggeligt og gør det fornødne.

Bemærk at dette er et udvalg af de mere vigtige sikkerhedsbulletiner fra de seneste uger. Hvis du ønsker at være ajour med sikkerhedsbulletiner udsendt af Debians sikkerhedshold, så tegn abonnement på sikkerhedspostlisten (og den separate backports-liste, og listen med opdateringer til stable for at modtage annonceringerne.

Nye og bemærkelsesværdige pakker

310 pakker er nyligt blevet føjet til Debians ustabile arkiv. Blandt mange andre er der tale om:

Pakker, der har brug for hjælp

I øjeblikket er 534 pakker forældreløse og 148 pakker kan adopteres: se den komplette liste over pakker, der har brug for din hjælp.

Ønsker du fortsat at læse DPN?

Hjælp os med at fremstille nyhedsbrevet. Vi har stadig behov for flere frivillige skribenter, som overvåger Debian-fællesskabet og rapportere om hvad der sker. Se bidragssidenfor at finde ud af hvordan man hjælpertil. Vi ser frem til at modtage din mail (på engelsk) på debian-publicity@lists.debian.org.


For at modtage dette nyhedsbrev som mail, kan man abonnere på postlisten debian-news.

Tidligere udgaver af nyhedsbrevet er tilgængelige.

Denne udgave af Debians projektnyheder blev redigeret af Cédric Boutillier, Ying-Chun Liu, Carl J Mannino, Steve McIntyre og Justin B Rye.
Den blev oversat af Kåre Thor Olsen.