Debians projektnyheder - 14. april 2014

Velkommen til årets syvende udgave af DPN, Debian-fællesskabets nyhedsbrev. Emner i denne udgave er blandt andre:

Resultater af DPL-valg

Lucas Nussbaum er netop blevet genvalgt af Debian Developers som Debians projektleder. Det har været en fornøjelse og ære, at være Debians projektleder det seneste år. Jeg er meget taknemmelig for at have fået mulighed for at fortsætte i en anden valgperiode, og jeg håber at kunne leve op til projektets forventninger i det kommende år, sagde Lucas. Hans modstander i valgkampen, Neil McGovern, [...] ønsker Lucas tillykke med valget, og håber at Debian vil fortsætte med at gå fra styke til styke. Flere oplysninger om resultatet er tilgængelige på siden Debian Project Leader Elections 2014. Den nye periode som projektleder begynder den 17. april 2014 og udløber den 17. april 2015.

Debsources-statistikker: Historisk overblik over kildekode i Debian

Stefano Zacchiroli skrev på sin blog om debsources-statistikker, som han nyligt har arbejdet på, og annoncerede at de nu trækker på et forøget statistisk grundlag, indeholdende alle historiske Debian-udgivelser siden Hamm, som blev udgivet i 1998. Hvad angår nytteværdien ved en så omfattende dokumenteringsopgave, pegede Stefano på, at det dermed bliver muligt for os at påskønne evolutionstendenser på makroniveau i fri software, over et tidsrum på mere end 15 år, set med distributionens øjne og godt placeret i en krydsning mellem de ældste, største og mest respekterede distributioner. Ved at kombinere oplysninger opbevaret i Debians arkiv og i debsources-databasen, leverer debsources-statistikkerne nogle relevante oplysninger om Debians evolution, så som (eksempelvis) overblik i form af tabeller og grafer om mængden af kildekode skrevet i de forskellige programmeringssprog anvendt i årenes løb, dermed givende et betydeligt bidrag til hvad Stefano kalder en langtidsopbevaring af digitale oplysninger generelt, og givende vedvarende adgang til fri software i Debians specifikke situation.

Rapporter fra Mini-DebConf Barcelona

Ifølge de officielle statistikker, var Mini-DebConf'en i Barcelona, som fandt sted i marts, en stor succes, særligt hvad angår deltagende kvinder: ud af 160 deltagere, var 36 procent kvinder. Tássia Camões Araújo, medlem af organiseringsholdet, forklarer: da vi ikke indsamlede kønsoplysninger ved registreringen, er det svært at foretage en direkte sammenligning med tidligere DebConf'er. Siden 2007 har andelen af ikke-mandlige deltager svinget fra 13 til 17 procent. Under denne Mini-DebConf, foretog organiseringsholdet kønsidentifikationen ud fra navnet, og kom frem til den ikke-mandlige andel på 36 procent. Igen, da metoderne ikke er de samme, kan vi ikke med sikkerhed sammenligne, men ikke desto mindre mener jeg, at det dét værd, at offentliggøre oplysningen. Forskellige deltagere skrev entusiastiske rapporter, og der er allerede tilgængelige videooptagelser af fordragene.

CAcert fjernet fra Debian

I modsætning til alle andre certificeringsmyndigheder, er CAcert en fællesskabsdrevet certificeringsmyndighed, som frit stiller SSL-/TLS-certifikater til rådighed. Ikke kun på grund af virkemåden, svarende til Debians tilgang, har Debian leveret CAcert-rodcertifikater siden 2005, selv efter CAcert i 2007 havde trukket sit ønske om at blive medtaget i Mozillas opbevaring af certifikater, der er tillid til, på grund af en løbende audit. Debat om hvorvidt der skal fortsættes med at distribuere CAcerts rodcertifikat i Debians opbevaring af certifikater, der er tillid til, som reaktion på en fejl indsendt i juli 2013, hvor der blev talt for dets fjernelse. Efter måneders debat om fordele og ulemper, kunne Michael Shuler, vedligeholder af pakken ca-certificates, den 13. marts slutteligt offentliggøre beslutningen om ikke længere at levere CAcerts rodcertifikat med Debian. For en detaljeret gennemgang af debatten, se LWN's artikel om emnet.

Diskussion om en fuldt funktionsdygtig RTC-/VoIP-klient i Jessie

Baseret på en vurdering foretaget af Empathys pakkevedligeholder Simon Vittie, at Empathy har en chatbaggrund frem for at være velegnet til tale og video, har Daniel Pocock igangsat en diskussion på sit websted om fordelen ved at vælge en ny WebRTC-overholdende RTC-/VoIP-klient til Debian 8 Jessie. Med det argument, at enhver egent klient er nødt til at understøtte den åbne WebRTC-standard, som har været integreret i alle Firefox-/Iceweasel- og Chromium-/Chrome-browsere i mere end et år, foretog Daniel en deltaljeret sammenligning af Empathy og Jitsi, hvor han konkluderede at efter hans mening, ville sidstnævnte være det bedste valg til Jessie.

Interview

Der har været et DebianEdu-interview med Roger Marsal (på engelsk), som blandt andet beskriver hvordan han blev involveret i Debian Edu, og sit syn herpå.

Andet nyt

Tails er et Debian-afledt livesystem med det formål at bevare brugernes privatliv og anonymitet, ved at anvende det som standard i TOR-netværket og kryptografiske værktøjer. Der er i øjeblikket en pengeindsamlingskampagne i gang vedrørende Tails og andre relaterede fri software-projekter, så de kan være på forkant med sikkerhedskurven.

Præcis 16 år efter den første annoncering, har APT-udviklingsholdet annonceret udgivelsen af version 1.0 af APT, højniveaupakkehåndteringsværktøjet. Udgivelsen leverer nu en binær /usr/bin/apt, med det formål at fungere som grænseflade til slutbrugerne.

Holger Levsen annoncerede om oprettelsen af Debian OTR-holdet, som vedligeholder forskellige pakker med relation til Off-the-Record-chat (uden for citat, som leverer kryptering, autentifikation, benægtbarhed og Perfect Forward Secrecy. Holdet hilser alle bidrag velkommen, fra fejlrapportering og -undersøgelse, til fejlrettelser pakning og backporting.

Francesca Ciceri sendte nogle bits fra DebConf Subtitle Team. Holdet leverer nu undertekster til ti foredrag under DebConf 13. Nu hvor videoer fra Mini-DebConf'en i Barcelona er tilgængelige, opfordrer holdet frivillige til at hjælpe med at fremstille underteksterne. Bidrag til holdet registreres nu på Debian Contributors-listen.

Kommende begivenheder

Der er en kommende Debian-relaterede begivenhed:

Man finder flere oplysninger om Debian-relaterede arrangementer og foredrag i begivenhedsafsnittet på Debians websted, ellers kan man tegne abonnement på en af vores arrangementspostlister dækkende forskellige områder: Europa, Holland, spansktalende Amerika, Nordamerika.

Ønsker du at organisere en Debian-stand eller en Debian-installeringsfest? Kender du til andre kommende Debian-relaterede arrangementer? Har du holdt et Debian-foredrag og ønsker at linke til det fra vores foredragsside? Send en engelsksproget e-mail til Debian Events Team.

Nye Debian Contributors

10 personer er begyndt at vedligeholde pakker siden den foregående udgave af Debian Project News. Hils Denis Laxalde, Sean Davis, Helge Deller, Christoph Ender, Oliver Lindemann, Guilhem Moulin, Barry Warsaw, Matt Fischer, Steve Capper og Matthew Pideil velkommen i vores projekt!

Vigtige Debian Security Advisories

Debians Security Team har udgivet bulletiner vedrørende (blandt andre) disse pakker: libspring-java, mediawiki, a2ps, openswan, openssh, prosody and lua-expat, openssl, tomcat7, imagemagick, openafs og jbigkit. Læs dem omhyggeligt og gør det fornødne.

Bemærk at dette er et udvalg af de mere vigtige sikkerhedsbulletiner fra de seneste uger. Hvis du ønsker at være ajour med sikkerhedsbulletiner udsendt af Debians sikkerhedshold, så tegn abonnement på sikkerhedspostlisten (og den separate backports-liste, og listen med opdateringer til stable for at modtage annonceringerne.

Nye og bemærkelsesværdige pakker

230 pakker er nyligt blevet føjet til Debians ustabile arkiv. Blandt mange andre er der tale om:

Pakker, der har brug for hjælp

I øjeblikket er 568 pakker forældreløse og 134 pakker kan adopteres: se den komplette liste over pakker, der har brug for din hjælp.

Ønsker du fortsat at læse DPN?

Hjælp os med at fremstille nyhedsbrevet. Vi har stadig behov for flere frivillige skribenter, som overvåger Debian-fællesskabet og rapportere om hvad der sker. Se bidragssidenfor at finde ud af hvordan man hjælpertil. Vi ser frem til at modtage din mail (på engelsk) på debian-publicity@lists.debian.org.


For at modtage dette nyhedsbrev som mail, kan man abonnere på postlisten debian-news.

Tidligere udgaver af nyhedsbrevet er tilgængelige.

Denne udgave af Debians projektnyheder blev redigeret af Laura Arjona, Stephan Beck, Cédric Boutillier, Jean-Pierre Giraud, Justin B Rye og Paul Wise.
Den blev oversat af Kåre Thor Olsen.