Tin tức về dự án Debian - Mục lục năm 2016

Đây là những tin tức dự án Debian mới nhất.

28 Th11 2016 Tin tức về Debian Stretch, Phiên bản FAI mới, Các sự kiện sắp tới: Các cuộc họp sửa lỗi, Hội nghị Reproducible Builds, DebConf17, Hạn cuối đấu thầu cho DebConf18, Các báo cáo sự kiện: Ngày Debian 2016 tại Curitiba, MiniDebConf Cambridge 2016, Debian Cuộc họp nhóm Video Debian, Hội nghị DebianEdu, Khảo sát những nhà đóng góp Debian, Giúp đỡ chuyển sang các gói elpa-*, Các đường dẫn nhanh từ phương tiện truyền thông xã hội Debian
29 Th7 2016 Mate 1.14 trong bản chưa ổn định, Tin tức linh tinh nhà phát triển, Thời điểm phát hành, Thay đổi trong xử lý NM, Wheezy LTS OpenJDK 7, Bits from the DPL, GCC 6 dành cho stretch, nhóm pkg-security mới, General Resolutions, DebConf16, FISL17, Đóng băng, Thời xa xưa, Phần nghệ thuật dành cho stretch, Các đóng góp, Thảo luận, Các mẹo và thủ thuật, Outreachy, GSoC, LTS, Reproducible Builds, Social Media
26 Th5 2016 Over 50k packages, Stretch freeze, New DPL, LTS Security, Firefox, Java, The Debian Japanese Translation team and The Debian Administrator's Handbook, ZFS, Upcoming events and event reports, Help needed, Discussions, News, Reports, Quick Links
18 Th2 2016 Internal News and Happenings: Debtags, Point Release, Remembering Ian, Tails Installer, Events, Reports, Outside News


Để nhận được thông báo thư này bằng hộp thư điện tử của bạn, hãy đặt xem dài hạn bó thư debian-news.