Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλώ δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Debian Project News - Index

Σας καλωσορίζουμε στα εβδομαδιαία νέα του Debian, μια εφημερίδα για την κοινότητα του Debian. Το πιο πρόσφατο τεύχος θα το βρείτε πάντα εδώ. Το τρέχον τεύχος των DWN είναι επίσης διαθέσιμο και ως ροή RSS.

Οι τελευταίες ειδήσεις της εβδομάδας του Debian:

20 Σεπτ 2017 Debian Installer Buster Alpha 1 release, The future of Alioth, Outreachy, Debian Mini-event in FTSL (Brazil), BSP in Salzburg, Toulouse and Cambridge MiniDebConfs, Reports: Debian Day 2017 in Brazil and the rest of the world - Help needed: Spreading the word about Debian Astro 1.0, devscripts, Debian theme for documentation - Contributors: New translation team: Albanian - Outside News: Public Money, Public Code, Videos in Portuguese from Free Software Events
14 Αυγ 2017 Welcome to the DPN, Internal News and Happenings, Calls for Help, More than just code, Reports, Outside News, Quick Links from Debian Social Media
05 Φεβ 2017 Updated Debian 8: 8.7 released, News on Debian Stretch, Upcoming events: Debian at FOSDEM 2017 and MiniDebConfs, DebConf17, Bid deadline for DebConf18, Event Reports: Mini Debian Conference Japan 2016, Debian Med Team sprint, BSP on 27-29 January 2017 in Cambridge, Quick Links from Debian Social Media
28 Νοεμ 2016 News on Debian Stretch, New FAI version, Upcoming events: Bug Squashing Parties, Reproducible Builds sprint, DebConf17, Bid deadline for DebConf18, Event Reports: Debian Day 2016 in Curitiba, MiniDebConf Cambridge 2016, Debian Video Team sprint, DebianEdu sprint, Debian contributors survey, Help the switch to elpa-* packages, Quick Links from Debian Social Media
29 Ιουλ 2016 Mate 1.14 in unstable, Misc Developer News, Point releases, Changes in the NM process, Wheezy LTS OpenJDK 7, Bits from the DPL, GCC 6 for stretch, new pkg-security team, General Resolutions, DebConf16, FISL17, Freeze, Once upon a time, stretch artwork, Contributors, Discussions, Tips and Tricks, Outreachy, GSoC, LTS, Reproducible Builds, Social Media
26 Μαι 2016 Over 50k packages, Stretch freeze, New DPL, LTS Security, Firefox, Java, The Debian Japanese Translation team and The Debian Administrator's Handbook, ZFS, Upcoming events and event reports, Help needed, Discussions, News, Reports, Quick Links
18 Φεβ 2016 Internal News and Happenings: Debtags, Point Release, Remembering Ian, Tails Installer, Events, Reports, Outside News
01 Ιαν 2016 Mourning Ian Murdock, Internal News and Happenings, Calls for Help, Reports, Outside News
22 Οκτ 2015 Welcome to the New DPN, Internal News and Happenings, Calls for Help, More than just code, Reports, Outside News
02 Σεπτ 2015 Stefano Zacchiroli Award, Stretch Installer, Archive changes, UEFI team, FreedomBox release, Bits from the Release, Perl Maintainers, and Wanna Build teams, Reports, Tips and Tricks, Events

Παλαιότερα τεύχη απο 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 και 1999 είναι επίσης διαθέσιμα.

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να συνεισφέρετε στα εβδομαδιαία νέα του Debian.


To receive this newsletter in your mailbox, subscribe to the debian-news mailing list.