Новини за проекта Дебиан - Стар адрес

Адресът, сочен от връзката, която сте последвали вече не е достъпен. За съжаление това се случва понякога поради динамичната природа на връзките във „Вести за Дебиан“.

Ако все пак искате да откриете информацията, към която е сочела връзката, адресът на оригиналната страница е цитиран в адреса на тази, след въпросителния знак.

Честа причина за мъртви връзки е фактът, че архивите на пощенските списъци на Дебиан се компресират и архивират след няколко години. Ако търсите писмо в даден списък, ще трябва да свалите файл .gz и да търсите в него.