Specifieke uitgave van Debian voor GIS

De specifieke uitgave van Debian voor GIS is een zogenaamde "Debian Pure Blend" (een doelgroepspecifiek geheel van Debian-pakketten) met als doel Debian te ontwikkelen tot de beste distributie voor toepassingen en gebruikers van Geografische InformatieSystemen.

Veel GIS-gerelateerde software en bibliotheken (zoals GRASS GIS, GDAL en PROJ.4) zijn al aanwezig in Debian.

Dankzij de inspanningen van het Debian GIS-team hebben we momenteel veel interessante GIS-pakketten in het hoofdarchief van Debian. Andere programma's zijn goed op weg om opgenomen te worden in het archief.

De Debian-bronpakketten die door het Debian GIS-team worden onderhouden, worden ook gebruikt bij inspanningen om de huidige GIS-software te ondersteunen voor op van Debian afgeleide distributies, zoals UbuntuGIS, dat aan Ubuntu aangepaste versies van GIS-pakketten biedt, en voor OSGeo-Live, een op Ubuntu gebaseerde distributie.