Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Κώδικας Συμπεριφοράς του Debian

Έκδοση 1.0 κυρωμένη στις 28 Απριλίου του 2014.

Το Σχέδιο Debian, οι δημιουργοί του συστήματος Debian, έχουν υιοθετήσει έναν κώδικα συμπεριφοράς για τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στις λίστες αλληλογραφίας του, τα κανάλια IRC και άλλους τρόπους επικοινωνίας εντός του Σχεδίου.


Debian Κώδικας Συμπεριφοράς

 1. Να επιδεικνύετε σεβασμό

  Σε ένα Σχέδιο με το μέγεθος του Debian, θα υπάρχουν αναπόφευκτα άτομα με τα οποία ίσως διαφωνείτε ή βρίσκετε δύσκολο να συνεργαστείτε. Αποδεχθείτε το, και, ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση, δείξτε σεβασμό. Η διαφωνία δεν αποτελεί δικαιολογία για απαράδεκτη συμπεριφορά ή προσωπικές επιθέσεις και μια κοινότητα στην οποία οι άνθρωποι αισθάνονται ότι απειλούνται δεν είναι μια υγιής κοινότητα.

 2. Να υποθέτετε ότι υπάρχει καλή πίστη

  Όσοι/όσες συνεισφέρουν στον Debian έχουν πολλούς τρόπους για την επίτευξη του κοινού μας στόχου για ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, τρόποι που μπορεί να διαφέρουν από τον δικό σας. Να υποθέτετε ότι οι άλλοι δουλεύουν επίσης για την επίτευξη αυτού του στόχου.

  Σημειώστε ότι αρκετοί από όσους/όσες συνεισφέρουν στο Debian δεν έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα ή ίσως έχουν διαφορορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

 3. Να είστε συνεργάσιμοι/ες

  Το Debian είναι ένα μεγάλο και σύνθετο Σχέδιο· υπάρχουν πάντα περισσότερα να μάθει κανείς μέσα σ' αυτό. Είναι καλό να ζητάτε βοήθεια όταν την χρειάζεστε. Ανάλογα, η προσφορά για βοήθεια θα πρέπει πάντα να θεωρείται μέσα στο πλαίσιο του κοινού μας σκοπού για τη βελτίωση του Debian.

  Όταν κάνετε κάτι που ωφελεί το Σχέδιο, ας έχετε τη διάθεση να εξηγήσετε στους άλλους/στις άλλες πώς "δουλεύει", έτσι ώστε να κάνουν ακόμα καλλίτερη τη δουλειά τους.

 4. Προσπαθείτε να είστε συνοπτικοί/ες

  Έχετε στο μυαλό σας ότι αυτό που γράφετε για μια φορά θα διαβαστεί από εκατοντάδες άτομα. Το να γράψετε ένα σύντομο μήνυμα σημαίνει ότι ο κόσμος θα κατανοήσει τη συζήτηση όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Αν είναι αναγκαία μια εκτενής επεξήγηση, σκεφτείτε να προσθέσετε μια περίληψη.

  Να προσπαθείτε να εισάγετε καινούρια επιχειρήματα σε μια συζήτηση ώστε κάθε μήνυμα να προσθέτει κάτι μοναδικό στο συγκεκριμένο νήμα συζήτησης, κρατώντας στο μυαλό ότι το υπόλοιπο του νήματος περιέχει ακόμα τα μηνύματα με τα επιχειρήματα που έχουν ήδη διατυπωθεί.

  Προσπαθείτε να παραμένετε εντός του ζητήματος, ιδιαίτερα σε συζητήσεις που είναι ήδη αρκετά εκτενείς.

 5. Να είστε ανοιχτοί/ες

  Οι περισσότεροι τρόποι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται εντός του Debian επιτρέπουν τη δημόσια και την ιδιωτική επικοινωνία. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Κοινωνικού Συμβολαίου, θα πρέπει κατά προίμηση να χρησιμοποιείτε δημόσιες μεθόδους επικοινωνίας για μηνύματα σχετικά με το Debian, εκτός κι αν γράφετε για κάποιο ευαίσθητο ζήτημα.

  Αυτό ισχύει για μηνύματα που ζητούν βοήθεια ή επίσης για υποστήριξη σχετικά με το Debian· όχι μόνο ένα δημόσιο αίτημα για υποστήριξη είναι πιο πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα μια απάντηση στο ερώτημά σας αλλά διασφαλίζει, επίσης, ότι οποιαδήποτε ακούσια λάθη γίνονται από άτομα που απαντούν στο ερώτημά σας θα είναι πολύ πιο έυκολο να ανιχνευθούν και να διορθωθούν.

 6. Σε περίπτωση προβλημάτων

  Παρ' όλο που ο παρών κώδικας συμπεριφοράς θα πρέπει να τηρείται από τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες, αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε μια κακή μέρα ή να αγνοούν κάποιες από τις οδηγίες αυτού του κώδικα. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να τους απαντήσετε επισημαίνοντάς τους τον παρόντα κώδικα. Τέτοια μηνύματα μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά, ανάλογα με το τι είναι καταλληλότερο. Όμως, ανεξάρτητα από το αν το μήνυμα είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, θα πρέπει να εξακολουθεί να τηρεί τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς· ειδικότερα δεν θα πρέπει να είναι ούτε καταχρηστικό ούτε να δείχνει έλλειψη σεβασμού. Να υποθέτετε καλή πίστη· είναι πιο πιθανό ότι οι εμπλεκόμενοι/ες δεν έχουν επίγνωση της κακής τους συμπεριφοράς από το ότι προσπαθούν σκόπιμα να υποβαθμίσουν την ποιότητα της συζήτησης.

  Σοβαροί ή μόνιμοι παραβάτες θα αποκλείονται προσωρινά ή μόνιμα από το δικαίωμα της επικοινωνίας μέσω των συστημάτων του Debian. Παράπονα ή καταγγελίες θα πρέπει να υποβάλλονται (ιδιωτικά) στους διαχειριστές/διαχειρίστριες του εν λόγω φόρουμ επικοινωνίας του Debian. Για να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας με αυτούς τους διαχειριστές/αυτές τις διαχειρίστριες, παρακαλούμε δείτε τη σελίδα της οργανωτικής δομής του Debian.


Περαιτέρω διάβασμα

Μερικοί από τους συνδέσμους που ακολουθούν δεν αναφέρονται σε κείμενα που αποτελούν μέρος αυτού του κώδικα συμπεριφοράς ούτε είναι επίσημα κείμενα του Debian. Περιέχουν, παρ' όλα αυτά, χρήσιμες πληροφορίες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος/κάποια στα κανάλια επικοινωνίας μας.

Επικαιροποιήσεις του παρόντος κώδικα συμπεριφοράς θα πρέπει να ακολουθούν την συνηθισμένη διαδικασία λήψης Απόφασης από μια Γενική Συνέλευση (General Resolution). Παρ' όλα αυτά, ο/η Ηγέτης του Σχεδίου Debian (Debian project Leader - DPL - ή εκπρόσωποί του/της) μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν συνδέσμους σε άλλα κείμενα στην ενότητα "Περαιτέρω διάβασμα" αφού συμβουλευτούν το Σχέδιο, χωρίς την απαίτηση της Απόφασης μιας Γενικής Συνέλευσης.