Debian-gedragscode

Versie 1.0 geratificeerd op 28 april 2014.

Het Debian Project, de makers van het Debian-systeem, heeft een gedragscode aangenomen voor deelnemers op zijn mailinglijsten, IRC-kanalen en andere communicatiemiddelen binnen het project.


Debian gedragscode

 1. Wees respectvol

  In een project zo groot als Debian is het onvermijdelijk dat er mensen zijn waarmee je mogelijk niet akkoord bent, of het moeilijk vindt om ermee samen te werken. Accepteer dat, maar wees toch respectvol. Niet akkoord zijn is geen excuus voor slecht gedrag of persoonlijke aanvallen, en een gemeenschap waarin mensen zich aangevallen voelen is geen gezonde gemeenschap.

 2. Veronderstel goede bedoelingen

  Debian-medewerkers hebben veel manieren om ons gezamenlijk doel van een vrij besturingssysteem te bereiken, dat anders mag zijn dan de jouwe. Ga er vanuit dat andere mensen dit doel ook in gedachten hebben.

  Merk op dat veel van onze medewerkers het Engels niet als moedertaal hebben, of dat ze andere culturele achtergronden kunnen hebben.

 3. Wees collaboratief

  Debian is een groot en complex project; er is altijd meer te leren binnen Debian. Het is goed om hulp te vragen als je het nodig hebt. Ook moet je een aanbod voor hulp bekijken in de context van ons gemeenschappelijk doel om Debian beter te maken.

  Als je iets maakt ter verbetering van het project, wees dan bereid om aan anderen uit te leggen hoe het werkt, zodat zij op je werk kunnen bouwen om het nog beter te maken.

 4. Probeer het kort te houden

  Onthoud dat wat jij één keer schrijft, gelezen zal worden door honderden mensen. Een korte email schrijven betekent dat mensen de conversatie zo efficiënt mogelijk kunnen begrijpen. Als een lange uitleg nodig is, overweeg dan om een samenvatting toe te voegen.

  Probeer om nieuwe argumenten aan een conversatie toe te voegen zodat elke mail iets nieuws toevoegt, in gedachten houdend dat de rest van de conversatie nog steeds de andere berichten met argumenten die reeds gemaakt zijn, bevat.

  Probeer bij het onderwerp te blijven, vooral in discussies die al wat langer zijn.

 5. Wees open

  De meeste communicatiemiddelen die binnen Debian gebruikt worden, laten zowel publieke als private communicatie toe. Per paragraaf drie van het sociale contract moet je bij voorkeur publieke communicatiemiddelen gebruiken voor Debian-gerelateerde berichten, tenzij je iets gevoelig wenst mede te delen.

  Dit is ook van toepassing op berichten voor hulp of Debian-gerelateerde ondersteuning; niet alleen zal een publieke vraag om ondersteuning veel waarschijnlijker tot resultaat leiden, het zorgt er ook voor dat onbedoelde vergissingen door mensen die je vraag beantwoorden, eenvoudiger gedetecteerd en gecorrigeerd worden.

 6. Bij problemen

  Hoewel deze gedragscode door medewerkers nageleefd moet worden, begrijpen we dat mensen soms een slechte dag kunnen hebben, of zich niet bewust kunnen zijn van sommige van de richtlijnen in deze gedragscode. Als zich dat voordoet mag je hen beantwoorden en hen op deze gedragscode wijzen. Zulke berichten kunnen publiek of privé gestuurd worden, wat het meest van toepassing is. Dat gezegd zijnde, en onafhankelijk van of het bericht al dan niet publiek verstuurd werd, moet het nog steeds de richtlijnen in deze gedragscode volgen; met name mag het niet beledigend of respectloos zijn. Ga uit van goede bedoelingen; het is waarschijnlijker dat medewerkers zich onbewust zijn van hun slecht gedrag dan dat ze bewust de kwaliteit van de discussie proberen te verminderen.

  Serieuze of persistente overtreders zullen tijdelijk of permanent geweerd worden van de communicatie via de systemen van Debian. Klachten kunnen gestuurd worden (privé) naar de beheerders van het Debian-communicatieforum in kwestie. Om contactgegevens van deze beheerders te vinden kan u de pagina over de organisatiestructuur van Debian raadplegen.


Problemen melden

Neem contact met het Debian Gemeenschapsteam: community@debian.org (in het Engels)

Verder lezen

Sommige van de links in deze sectie refereren niet naar documenten die deel uitmaken van deze gedragscode, noch zijn ze gezaghebbend binnen Debian. Dat gezegd zijnde, bevatten ze allemaal wel nuttige informatie over hoe je je kan gedragen op onze communicatiekanalen.

Wijzigingen aan deze gedragscode moeten de normale GR-procedure volgen. Dat gezegd zijnde kan de DPL (of de gedelegeerden van de DPL) links naar andere documenten in de sectie "Verder lezen" toevoegen of verwijderen na consultatie met het project, en zonder de noodzaak voor een GR.