Debians uppförandekod

Version 1.0 stadfäst den 28 april 2014.

Debianprojektet, som producerar Debiansystemet, har antagit en uppförandekod för deltagare i deras sändlistor, IRC-kanaler och andra kommunikationssätt inom projektet.


Debians uppförandekod

 1. Visa respekt

  I ett projekt med Debians storlek kommer det oundvikligen att finnas personer som du inte delar åsikter med, eller som du finner det svårt att samarbeta med. Acceptera det, men fortsätt att visa respekt trots detta. Oenighet är ingen ursäkt för dåligt beteende eller personliga angrepp, och en gemenskap där folk känner sig hotade är inte en hälsosam gemenskap.

 2. Anta goda intentioner

  Debians bidragslämnare har många sätt att nå vårt gemensamma mål, ett fritt operativsystem, som kan skilja sig från dina sätt. Anta att personer jobbar mot detta mål.

  Notera att många av våra bidragslämnare inte har engelska som modersmål, eller kan ha olika kulturella bakgrunder.

 3. Var samarbetsvillig

  Debian är ett stort och komplext projekt; det finns alltid mer att lära sig inom Debian. Det är bra att fråga efter hjälp när du behöver det. Likaväl skall erbjudanden om hjälp ses mot bakgrund av vårt gemensamma mål att förbättra Debian.

  När du gör något till förmån för projektet, var villig att förklara för andra hur det fungerar, så att de kan bygga vidare på ditt arbete för att göra det ännu bättre.

 4. Försök vara kortfattad

  Tänk på att det du skriver en gång kan läsas av hundratals personer. Att skriva ett kort e-postmeddelande kan innebära att människor kan förstå samtalet så effektivt som möjligt. Om en lång förklaring är nödvändig, överväg att lägga till en sammanfattning.

  Försök att komma med nya argument till en konversation så att varje post lägger till något unikt till tråden, med tanke på att resten av tråden fortfarande innehåller de andra meddelandena med argument som redan har gjorts.

  Försök att hålla dig till ämnet, speciellt i diskussioner som redan är ganska stora.

 5. Var öppen

  De flesta sätt som kommunikation används i Debian tillåter publik och privat kommunikation. Enligt tredje paragrafen i det sociala kontraktet bör du företrädesvis använda publika kommunikationsmetoder för Debianrelaterade meddelanden, med undantaget att du postar någon känslig information.

  Detta gäller också meddelanden om hjälp, eller Debianrelaterad support; en publik supportförfrågan har mycket större chans att resultera i ett svar på din fråga, och säkerställer även att eventuella oavsiktliga misstag som görs av personer som svarar på din fråga lättare upptäckts och korrigeras.

 6. Vid problem

  Medan denna uppförandekod skall följas av deltagarna, erkänner vi att människor kan ha en dålig dag, eller kanske inte känner till några av riktlinjerna i denna uppförandekod. När detta sker kan du svara till dem, och peka på denna uppförandekod. Sådana meddelanden kan ske publikt eller privat, beroende på vad som är lämpligast. Dock, oberoende på om meddelandet är publikt eller inte, bör det ändå hålla sig till de relevanta delarna av denna uppförandekod; i synnerhet bör det inte vara kränkande eller respektlöst. Antag god tro; det är mer troligt att deltagarna är omedvetna om deras dåliga beteende än att de avsiktligt försöker försämra kvaliteten på diskussionen.

  Allvarliga eller upprepade överträdelser kommer att resultera i tillfällig eller permanent avstängning genom Debians system. Klagomål bör göras (privat) till de ansvariga i det aktuella kommunikationsforumet. För att hitta kontaktuppgifter till dessa administratörer, se vänligen sidan om Debians organisationsstruktur.


Rapportera problem

Kontakta Debians gemenskapsgrupp: community@debian.org

Ytterligare läsning

Några av länkarna i denna sektion refererar till dokument som inte är en del av denna uppförandekod, och som inte är auktoritativa inom Debian. Dock så innehåller de alla användbar information om hur man uppför sig i våra kommunikationskanaler.

Uppdateringar till denna uppförandekod skall följa den normala GR-proceduren. Dock så kan DPL (eller DPL's delegater) lägga till eller ta bort länkar till andra dokument i "Ytterligare läsning"-delen efter konsultation med projektet och utan krav på en GR.