Acu Corporation

Vi tillhandahåller design, implementation och tekniskt stöd för en komplett uppsättning Linuxbaserade servrar, fil- och privata molnservrar, virtualiseringsservrar (KVM), webbservrar, kurshanteringsservrar (EDXcode och Moodle), samt Bioinformatik (Fullständig genomanalys). Debian GNU/Linux är vårat huvudsakliga operativsystem (sedan 10 år), men vi tillhandahåller även stöd för andra Linuxdistributioner som RedHat Enterprise Linux, CentOS, Scientific Linux. Vi har fysiska placeringar i Chicagoområdet och Minnesota, men vi ger fjärrsupport eller flyger var som helst inom USA och resten av världen för att sätta upp servrar eller ge teknisk support.