Aikidev, LLC

Aikidev tillhandahåller konsulttjänster för tunna klienter och nätverksuppstartade Debiansystem, anpassningar av Debian-installer, och allmän Debianpaketering, med ett fokus på förändringar som kan sammanfogas tillbaka in i Debian för långsiktig hållbarhet.