Anderson Carlos Daniel Sanches

Utveckling under GPL, serverkonfiguration och administration, utbildning.