Ben Bell

Jag specialiserar mig på formgivning och implementation av infrastruktur – nätverk, server och programvara. Jag har omfattande erfarenhet av att ha arbetat inom positioner från nätverks- och systemarkitektur för en internationell Internetleverantör till webbbaserad applikationsformgivning och databasformgivning till systemadministrering.