Informatyka Boguslawski

Informatyka Boguslawski sp. z o.o. sp.k. bedriver verksamhet på IT-marknaden. Bolagets erbjuanden riktar sig till ensklilda kunder, små och medelstora företag, korporationer och offentliga institutioner. Bolagets föremål för verksamheten är framförallt följande: