CertCore

Vi har en utsökt track record som tillhandahållare av Systemadministratörstjänster för kunder i Nordamerika och västra Europa med de mest skiljda kraven. Hantering av IT-säkerhet och IT-infrastrukturslösningar av alla komplexiteter är en av våra kärnkompetenser.