Greg DeFreitas

Linux(0.99pl?) och Internet sedan 1992. Donerar gladeligen en förutbestämd procent av alla avgifter till Debian. Reser gladeligen utomlands om nödvändigt (och utgifter täcks).